Gå til sidens hovedinnhold

Enighet om budsjettet – dette blir endringene

Etter uker med intense forhandlinger mellom SV og regjeringen la partiene mandag fram det de selv kaller et historisk grønt og sosialt budsjett.

De gamle rødgrønne partnerne la fram en budsjettenighet som tilsynelatende passet godt til det gamle fargebegrepet.

På pressekonferansen der det ble lagt fram, sto en småsyk SV-leder Audun Lysbakken symbolsk nok med avstand til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), som han ikke ville gå i regjering med.

– Det er bare på grunn av smittevernhensyn, altså, fleipet finansministeren.

De tre partiene skrøt av forhandlingene og sa at enigheten de har kommet fram til, gir mer til vanlige folk, distriktene og til en grønn framtid.

– Det er det mest omfordelende og grønne budsjettet som er blitt lagt fram i Stortinget på mange, mange år, sier Støre.

Reverserer kutt

SV-lederen framholdt at partiet har sørget for at det ikke blir noen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel, samt at viktige SV-reformer som gratis SFO og en tannhelsereform nå iverksettes.

For SFO blir det gratis halvdagsplass for førsteklassingene, mens det loves billigere tannlege til flere unge, økt støtte til regulering og økt kapasitet i tannhelsetjenesten.

– Jeg mener vi har vist tydelig at vi kan få til forandring fra vår posisjon i Stortinget, sier Lysbakken.

Han ramset opp en lang rekke kutt fra Solberg-regjeringen som han omtalte som usosiale, som nå fjernes: Kuttet i barnetillegget for uføre, kutt i uføres friinntekter og fjerningen av brillestøtte for barn reverseres.

I tillegg økes bostøtten, mens det skal legges fram en lovendring om at barnetrygd skal holdes utenom ved beregning av sosialhjelp.

– Etter mange år med forlik som har gitt mest til dem som har mest, har vi nå en enighet som reverserer det ene usosiale kuttet etter det andre som Erna Solberg har gjennomført, sier Lysbakken.

Permitterte får feriepenger

En av de virkelig store flokene for Støres regjering har vært at den i sitt budsjettforslag ikke fant rom til å gi feriepenger til folk som ble permittert eller arbeidsledige i koronakrisen.

Det er blitt kritisert fra venstresiden og fagbevegelsen. Nå kommer det på plass. Det settes av rundt 1,2 milliarder kroner til dette.

Støre viste på pressekonferansen til at dette er en stor sum, og at det har tatt tid å finne plass til dette. På spørsmål om hvor det kuttes for å finne penger til nye grep, svarte statsministeren at det gjøres bredt, med løsninger på mange felt.

– Vi satser på næring, klimakutt og grønn politikk med ordentlige virkemidler i bunn, sier Støre.

Ikke dyrere å kjøre bil

Finansminister Vedum trakk også fram at det ikke blir dyrere å kjøre bil i Norge neste år. I tillegg påpeker han at 82 prosent av oss får lavere eller likt skatte- og avgiftstrykk neste år.

– Det er masse grep som vil treffe folk med vanlige inntekter rundt om i landet. Så er det de med høyere inntekter, som må betale lite granne mer, sier Vedum.

Han trakk også fram at det var funnet flere løsninger som tar vare på folk i distriktene, i budsjettenigheten.

Statsministeren trekker fram at det er funnet løsninger i budsjettenigheten som også etter Arbeiderpartiet og Senterpartiets mening, gjør budsjettet bedre.

NHO mener budsjettet er et skattesjokk

NHO-direktør Ole Erik Almlid sier statsbudsjettet påfører bedriftene et skattesjokk. Det blir vanskeligere å drive bedrift i Norge, sier han.

Almlid er kritisk til skatteendringene i Ap-Sp-regjeringens budsjettenighet med SV.

– Ap-Sp-regjeringen påfører bedriftene et skattesjokk. Forliket med SV gjør det vanskeligere å drive bedrift i Norge. Dette treffer helt vanlige folk fordi bedriftene og deres eiere trenger rammevilkår som gjør det mulig å skape nye grønne arbeidsplasser, sier Almlid.

NHO-direktøren mener at private bedrifter i velferdstjenesten utfases ytterligere.

– Det siste året har private bedrifter i vesentlig grad bidratt til både vaksiner og testing i en periode hvor det offentlig ikke har hatt mulighet til å håndtere alt. Dette er lærdommer om privat og offentlig samarbeid som vi må ta med oss videre for å sikre velferdsstaten, sier han.

Rødt reagerer på statsbudsjett: – De aller rikeste kan puste lettet ut

Fortsatt mye som er grått og noe som er blått, sier Marie Sneve Martinussen, finanspolitisk talsperson i Rødt, om regjeringens statsbudsjett.

Sneve Martinussen sier at selv om regjeringspartiene har snudd flere av Høyre-regjeringas usosiale kutt, har det rødgrønne budsjettforliket fortsatt mye som er grått, og også delvis blått.

– Selv om feriepengene er reddet for neste år, ligger de over 100.000 som fortsatt er arbeidsledige an til å gå ned i inntekt fra nyttår, sier hun til NTB.

– Det opplever vi er i strid med hva regjeringsplattformen signaliserte, om at korona-krisetiltakene skal vare så lenge det er krise, legger hun til.

De aller rikeste kan puste lettet ut, sier Sneve Martinussen.

– Regjeringa tviholder på skatteforliket med høyresiden og freder det skattekuttet som har hatt mest å si for økt ulikhet, den lave selskapsskatten, som gjør at den rikeste énprosenten betaler lavere skatt enn mange vanlige arbeidsfolk, sier Rødt-politikeren.

Hun kritiserer også helsepolitikken, som Rødt mener fører til at det blir dyrere å være syk neste år fordi egenandelen på helsetjenester økes med 461 kroner.

– Og dessverre er budsjettet fortsatt for tannløst på tannhelse. Det er ikke i nærheten av å leve opp til Hurdalsplattformens mål om å likestille tannhelsetjenesten med andre helsetjenester, sier Sneve Martinussen.

Frp mener SV hjelper Ap med å levere på løfter – frykter avvikling av oljebransjen

Budsjettenigheten mellom regjeringen og SV er i praksis starten på avviklingen av oljebransjen, mener Frps Hans Andreas Limi.

Limi sier at hans første reaksjon på budsjettenigheten er at SV hjelper Arbeiderpartiet med å innfri på løfter. Han er sterkt kritisk til grepene som tas i oljepolitikken, der 26. konsesjonsrunde stanses og CO2-avgiften på norsk sokkel økes.

Han kaller det et taktskifte i oljepolitikken.

– Det betyr at man i realiteten stopper olje- og gassleting i nye områder. Det kan bety redusert verdiskapning, og det kan true de mange tusen arbeidsplassene vi har i den bransjen. Det er første skritt mot en avvikling, sier Limi til NTB.

Frps finanspolitiske talsmann etterlyser også grep for å bøte på de høye strømprisene. Kuttet i elavgiften videreføres, men det er for lite, mener han. Samtidig kritiserer Limi skatte- og avgiftstrykket budsjettet legger opp til.

(©NTB)

Kommentarer til denne saken