Gå til sidens hovedinnhold

Energipåfyll i Freimarka

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

2020 vil vi aller helst glemme fortest mulig. Også i starten på 2021 ser vi utfordringer med covid 19, vi har opplevd helt eller delvis nedstengt samfunn flere ganger og et stort antall mennesker sitter på hjemmekontor og flere er permitterte fra sine jobber grunnet nedstenging eller begrensete åpningstider i sine virksomheter .

Det å komme seg ut i fri luft er vel det ingen som har noen negative uttalelser om, når jeg følger med på debatten som går i sosiale medier om parkeringsproblematikk på Prestmyra, spleiselag for innkjøp av tråkkemaskin Ørnvika / Ånes og det snakkes om snøkanoner i Alpinbakken på Frei.

Dette er aktiviteter på Frei, men også i byen legges det opp til uteaktiviteter / trimturer, det er lagt opp fantastiske fine løyper rundt Kringsjå, havstien, Vanndamman og nå planlegges også trapper opp Kvernberget.

Her er det bare en ting å gjøre og det er å reise seg opp å klappe i hendene og applaudere alle de dugnadstimene som legges ned hvert eneste år for at byenes befolkning skal ha denne unike muligheten for fysisk aktivitet utendørs (fri for covid19-restriksjoner).

Dette igjen gir oss god folkehelse og kan ikke måles i kroner og øre.

Les også

Skiutfart gir parkeringsproblemer: – Vi er nødt til å gjøre noe

Les også

– Hvis ikke farten settes ned her kan det skje noe stygt

Søndag var jeg selv ute i Freimarka, og jeg har ikke tall på hvor mange jeg møtte på denne turen i lysløypa, men det var mange hundre. Parkeringsplassen på Prestmyra, Coop Frei og Frei skole var helt fulle av biler.

Når jeg så møter primus motor for Freimarkas venner ute i løypa der han er og ser etter om det er nok ved så befolkningen kan få tenne seg et bål på en av de mange rasteplassene venneforeningen har opparbeidet, blir jeg over meg av begeistring. Her har vi en gjeng pensjonister som bruker sin fritid på å hugge trær, lage material for benker, bygge gapahuker, lage løypetraseer. På toppen av dette tilbyr de å levere ut tørr ved så vi bare kan gå rett ut i marka og nyte naturen og tenne oss et bål .

Her vil jeg utfordre oss som politikere og næringslivet til å støtte opp om denne jobben som legges ned gjennom hele året for at VI som innbyggere i Kristiansund skal ha de beste forholdene for å komme oss ut på tur.

Det aller første vi kan gjøre er å presse på Statens Vegvesen for å løse problematikken med parkeringsmuligheter for å komme oss ut på tur. Parkeringsproblemer vil kunne oppstå også nedenfor Kvernberget når trappene er ferdig bygd.

Ikke vent til det skjer en ulykke, men iverksett tiltakene før det skjer ei ulykke. Vi kan ikke sitte og vente på at Freimarkas venner skal ta initiativet til dette. Her må vi som politikere og kommune stille opp og legge til rette for at de kan gjøre en god jobb med utbedringen. Arbeidsfolkene står klare, tomtene er der, grunneier er positiv, planene er klare. Det er kun papirjobben som må gjøres og skaffe de pengene som må til.

Her har vi som politikere ikke bare et ansvar for sikkerheten innbyggerne, men også for tilrettelegging for god folkehelse gjennom å legge til rette for enkel saksbehandling og økonomisk handlingsrom for dugnadsgjengen.

Jeg er helt sikker på at jeg har alle innbyggerne bak meg på en påstand at den naturen og de løypene som nå presenteres på Frei er i verdensklasse. Det er viktig at vi som benytter oss av dette støtter opp om dette. Oppfordringen min er at alle melder seg inn i Freimarkas venner og støtter opp om dette arbeidet som legges ned, samt støtter spleiseaksjonen om trapper opp på Kvernberget.

Så skal jeg jobbe videre for at vi som sitter i posisjon kan legge forholdene til rette for lettest og best mulig arbeidsforhold for alle dugnadsfolkene som arbeider seint og tidlig for opplevelsene vi får ute i naturen i hele Kristiansund.

God tur ut på tur!

Kommentarer til denne saken