– Kristiansund er under et omfattende utbrudd av Omikron. Smitteutviklingen har vært betydelig, og vi har blant de høyeste smittetallene i landet. En vesentlig styrking av TISK-kapasiteten og lokale vedtak har stabilisert utbruddet. Vi har fått mer kunnskap om omikron i løpet av den siste perioden. Det viktigste fremover vil være at ikke for mange smittes samtidig, slik at kapasiteten i helsetjenestene våre ikke trues, skriver kommunen i pressemeldingen.

Den totale situasjonen og risikobildet medfører derfor at tiltaksnivået lokalt kan justeres ned.

Følgende endringer er vedtatt:

Karantene:

Karantenen for husstandsmedlemmer med dose 3 oppheves. Nasjonale regler gjelder fra nå for de med dose 3. Den generelle nærkontaktkarantene for barn under 18 år og elever i den videregående skole for de som ikke er husstandsmedlemmer oppheves.

Skoler og barnehager inkludert videregående skoler:

Gult nivå

I tillegg sterk anbefaling om jevnlig testing. Testingen er frivillig og tester vil bli utlevert av skoler og barnehager:

Barnehager: 1 gang i uken, på søndager.

Skoler: 2 ganger i uken, på onsdager og søndager.

I tillegg anbefales det at man tar en ekstra test ved symptomer.

Selvtestene skal tas hjemme.

Følgende tiltak oppheves:

Besøksrestriksjoner på sykehjem.

For arrangementer og skjenking følger Kristiansund de nasjonale reglene.