Folkehelseinstituttet (FHI) går nå inn for en mer geografisk målrettet vaksinefordeling.

Det skriver de på sine egne nettsider.

På oppdrag fra regjeringen har FHI vurdert hvilken vaksinestrategi som vil være mest effektiv framover. De anbefaler derfor en endring av vaksinestrategien hvor det fordeles ekstra vaksinedoser til områdene som bør få mer, og fordele reduksjonen best mulig på øvrige kommuner.

– Endringen innebærer at flere blir vaksinert i de utsatte områdene tidligere, uten at det blir større forsinkelser i landet forøvrig over tid, sier smitteverndirektør ved FHI. Anbefalingen er basert på et høyt smittetrykk og antall sykehusinnleggelser over tid i for de kommunene og bydelene som blir prioritert, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

Av de som kommer best ut av endringer, troner Oslo øverst. De er økes vaksinemottaket med 43,1 prosent, ifølge VG.

Innbyggere over 18

I tillegg gjøres det en endring i fordelingsnøkkel. Tidligere har man fordelt vaksiner basert på antallet innbyggere over 65 i hver kommune. Men nå endrer man den strategien til å gjelde antallet innbyggere over 18 år i hver kommune.

Denne endringen har vært planlagt, ifølge smitteverndirektøren.

– Når mange av de eldste er ferdig vaksinert og beskyttet har planen vært å endre fordelingsnøkkelen, og vi mener det er tid for det nå, sier Bukholm.

Nesten 30 prosent

Så hva vil det si for kommunene i vårt distrikt? Dessverre vil det føre til en reduksjon i samtlige kommuner, og for noen en nokså markant reduksjon.

Så mye reduseres vaksinemottaket basert på justert fordelingsnøkkel fra 65+ til 18+:

Kristiansund

-13,1%

Averøy

-19,8%

Hustadvika

-11,2%

Gjemnes

-23,2%

Tingvoll

-29,3%

Sunndal

-18,7%

Surnadal

-23,3%

Aure

-26,9%

Smøla

-29,1%

Heim

-26,6%

Rindal

-27,8%