Regjeringen ønsker å kutte kraftig i alkoholkvoten for reisende til utlandet.

I 2013 gjorde Siv Jensen det mulig å bytte ut tobakkskvoten med 1,5 liter vin. Det ønsker nå regjeringen å fjerne.

Det betyr at det med dette forslaget bare vil være mulig å ta med 3 liter vin (4 flasker) ved grensehandel.

– Regjeringen foreslår å reversere endringen i de avgiftsfrie kvotene som ble gjennomført i 2014, slik at man ikke lenger kan veksle inn kvoten for tobakksvarer i vin eller øl. Stortinget har bedt regjeringen om å vurdere dette, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Rammer alle utenlandsturer

– Regjeringen foreslår å reversere endringen av den avgiftsfrie kvoten for reisende, både for tax free og for avgiftsfri innførsel etter handel i utlandet. Det innebærer at den avgiftsfrie kvoten endres tilbake slik den var før 1. juli 2014, slik at reisende ikke lenger kan bytte ut kvoten for tobakksvarer med 1,5 liter vin eller øl.

– Endringen vil bli fastsatt i tollforskriften fra 1. januar 2022. Forslaget anslås på usikkert grunnlag å gi et merproveny på om lag 115 mill. kroner påløpt og 110 mill. kroner bokført i 2022, sammenlignet med Prop. 1 LS (2021–2022).

Endringen vil både gjelde de som handler på taxfree-butikkene på flyplassene, men også for de som handler på for eksempel Systembolaget ved grensehandel.

Actis: – Svært gledelig

Fungerende generalsekretær Lars F. Hjetland i rusorganisasjonen Actis er svært fornøyd med endringen:

– Det er svært gledelig at regjeringen reduserer taxfree- og innførselskvoten, dette er noe Actis har jobbet for lenge. En redusert kvote vil styrke Vinmonopolet og redusere grensehandelen, sier han.

– Da økningen i taxfree-kvoten kom i 2014 hadde det en umiddelbar innvirkning på salget. Omsetningen i taxfree-butikkene og grensehandelen økte, mens den sank hos Vinmonopolet. Å redusere kvoten vil ha en svært positiv effekt.

Vil styre Vinmonopolet

Argumentet for å endre reglene er å styrke Vinmonopolets stilling, og de viser til et såkalt anmodningsvedtak i Stortinget i 2017:

«Stortinget ber regjeringen vurdere en reversering av den siste endringen av taxfree-kvoten ut ifra en evaluering av hvordan kvoten påvirker Vinmonopolets salg og stilling som et av de viktigste alkoholpolitiske instrumentene.