Uttalelsen kommer i en pressemelding. I forbindelse med at stortingsrepresentant Arne Nævra, stiller følgende spørsmål til miljøvernminister Sveinung Rotevatn (Venstre):

«Staten, ved Miljødirektoratet, har gitt Bergmesteren AS tillatelse til å dekke til tusenvis av tonn med importert møllestøv, som er spesialavfall, og som enten skal returneres til avsenderland eller gjenvinnes. Hvordan kan statsråden gå god for at slikt spesialavfall på eiendommen Raudsand blir dekt til og ikke rydda opp, og er statsråden nå enig i at det var feil vurdering av Statens forurensningstilsyn å akseptere importen all den tid det ikke var noen til å gjenvinne materialet?»

Glad det tas opp

Nævra er på turné i Møre og Romsdal denne uka. Fylkesleder Jacobsen er glad stortingsrepresentanten løfter spørsmålet opp til regjeringen.

– Vi er glade for at Arne Nævra stiller spørsmål til miljøvernminister Sveinung Rotevatn om det ikke bør ryddes opp, og ikke dekke til de gamle miljøsyndene på Raudsand [...] (Om statens dobbeltrolle) Med først å tillate import av farlig avfall, og så ikke kreve gjenvinning og opprydding, stiller regjeringen seg på verstinglisten, og ikke blant dem som vil ta vare på folk og miljø, skriver fylkesleder Jacobsen.

Les også

Kven skal rydde opp i giftdeponiet i Molde om 50 år?

«Merkelig»

– Dette er en merkelig sak der Molde kommune ikke får bestemme selv, fordi kommunalministeren godtok en gammel reguleringsplan fra Nesset. Miljøvernministeren sitter stille i båten og griper ikke inn mot forurensingen, og Miljødirektoratet dekker over sine egne feil ved å gi tillatelse til å dumpe mer avfall oppå de gamle giftsekkene, fortsetter fylkeslederen i pressemeldingen.

Les også

Svar til Bjørn Jacobsen om Raudsand