Stortingsrepresentant Helge Orten leverte 11. august et spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol der han spurte om helse- og omsorgsministeren er enig med stortingsrepresentant Geir Inge Lien i at akutt- og fødetilbudet skal videreføres i Kristiansund også etter at det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal står ferdig i 2025.

Stortingsrepresentanten hadde muligens håpet på et annet svar enn for eksempel jeg ville håpet på, men jeg synes uansett det var bra at spørsmålet ble stilt. Jeg hadde nok ventet at svaret i praksis ville være en gjentagelse av regjeringens tiltredelseserklæring og lite annet, men i likhet med spørsmålsstilleren kunne jeg godt tenkt meg et klarere svar enn det. Nå som statsråden har svart ser jeg at spørsmålsstilleren ikke er helt fornøyd med svaret. Selv om også jeg fortsatt kunne tenkt meg et enda klarere svar, er jeg likevel mer fornøyd med svaret enn jeg hadde sett for meg på forhånd.

Det er nemlig én setning i statsrådens svar som det er særlig verdt å merke seg. Statsråden sier:

«I Hurdalsplattformen fastslår regjeringen at det skal sikres et trygt føde- og barseltilbud på Nordmøre og i Romsdal, og fødeavdeling i Kristiansund

I tiltredelseserklæringen er det ordet «fødetilbud» som brukes, og selv om regjeringspartiene er blitt utfordret på det tidligere, er dette den første gang jeg ser at statsråden eller andre fra regjeringspartiene presiserer at det skal forstås som at det skal sikres en fødeavdeling i Kristiansund.

Det er veldig bra.

Så håper jeg selvfølgelig at vi ikke blir skuffet etter statsrådens besøk i Kristiansund 25. august, og at statsråden holder fast på tiltredelseserklæringen og den etterlengtede presiseringen som kom i statsrådens svar 23. august.