Den 12. mai markerte vi den internasjonale sykepleierdagen. Vi vet hvor viktig helsepersonell er for samfunnet vårt, og under pandemien har de gjort en ekstraordinær innsats under vanskelige arbeidsvilkår. Nå er det på tide at sykepleiere og helsefagarbeidere får et fortjent løft.

Norge har i dag behov for 6000 flere sykepleiere, og behovet vil øke drastisk de neste årene. Ifølge SSB sin framskrivning vil vi i 2035 mangle om lag 20.000 sykepleie og 36.000 helsefagarbeidere hvis det ikke tas grep nå. I tillegg viser en undersøkelse gjort av Sykepleieforbundet i 2019 at seks av ti sykepleiere daglig bruker tid på oppgaver som andre yrkesgrupper kan utføre, som for eksempel vasking, rydding og vaktmestertjenester.

FrP kommer til å foreslå en opptrappingsplan for å sikre flere sykepleiere og helsefagarbeidere i årene fremover, slik at syke og eldre skal få en god pasientbehandling. På landsmøtet til FrP ble det vedtatt at vi skal arbeide for å øke lønnsnivået for sykepleiere og helsefagarbeidere og øke antallet studieplasser for helsepersonell i Norge. Det må også legges til rette for desentralisert utdanning og videreutdanning. Målet vårt er sikre at flere har mulighet til å ta utdanning, og forhindre at sykepleiere og helsefagarbeidere slutter i yrket.

Nå må det bli slutt på festtaler, det er tid for handling. Stemmer dere på Fremskrittspartiet i september, så lover FrP at vi skal jobbe hardt for å få dette gjennomføre tidenes løft for sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi har rett og slett ikke råd til å la være.