TKs moderator sletter ikke kommentarer fordi det er noe galt med meningene, men sletter fordi hun, han ikke liker meningene, og det blir jo helt feil. Kan som et eksempel nevne Erling Dragseths kritiske syn på muslimenes faste, en kommentar som moderator slettet. Vanskelig å se annet galt enn at Dragseth hadde feilt syn angående fasten, i noens øyne.

Fredag 14 mai var det en sak på tk.no hvor Else-May Norderhus mente at det kan se ut som NRK var blitt muslimsk. Det kom raskt kommentarer, men litt etter litt ble en del av de slettet av moderator. Dagen etter var samtlige kommentarer borte, og det lot seg heller ikke gjøre å kommentere mer. En kan jo saktens lure, men fristende å tro at lite gikk den veien TK/moderator ønsket. Er det muslimer, eller andre som føler seg krenket på vegne av muslimene som fører til slettinger og nedstenging av kommentarfelt?

Denne utingen med å slette legitime meninger som ikke passer moderators politiske ståsted har pågått over lang tid, og kan ikke fortsette. Det bør bli en snarlig bedring.