Denne uka starter tusenvis av spente barn i barnehage og skole. I døra venter Fagforbundets medlemmer som hver dag gjør en stor innsats for å gi dem en trygg og innholdsrik oppvekst.

De ansatte er nøkkelpersoner for at alle våre små håpefulle får like forutsetninger i oppveksten. Mange har merket seg at vi har fått en ny rødgrønn regjering som lytter til Fagforbundet og som jobber for mindre forskjeller.

Tre konkrete tiltak er billigere barnehage, gratis skolemat og gratis kjernetid i SFO for førsteklassingene. Det utgjør en forskjell i livet til mange barnefamilier i hele Norge. Det bidrar også til at færre barn vokser opp i fattigdom.

Fagforbundet har i lang tid jobbet for flere voksne i barnehagene. Det er et godt grep for å sikre at barnehagen er en positiv arena for utvikling og oppvekst. Barnegruppene skal ha en størrelse som gir trygghet for både barn og voksne – og som sikrer et godt pedagogisk tilbud. Praktisk erfaring må verdsettes høyere enn i dag og den praktiske tilnærminga i skolen må få større plass. Skolen skal også gi elevene helsefremmende og sosial kompetanse. Arbeidslivsfaget skal bidra til at elever på ungdomstrinnet får kjennskap til fag- og yrkesopplæring gjennom erfaring med arbeidslivet.

Nå jobbes det med det første rødgrønne statsbudsjettet. For ytterligere å styrke kvaliteten og bemanninga i barnehager og skoler i hele landet, må regjeringa styrke kommuneøkonomien. Det er i kommune-Norge grunnlaget legges for en god barnehage og skole.