Jeg trosser lungis og flu og pakker meg inn og inni bilen kl 13 søndag 15. desember og tenner lys foran nav-kontoret i Kristiansund i protest mot Arbeids - og sosialdepartementets og Arbeids- og velferdsdirektoratets ( NAV) innstramming av økonomisk støtte til dekning av ekstra utgifter ved folkehøgskoler for unge mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette skjer på tross av at Stortinget har bedt regjeringen oppheve innstramming av oktober 2017.

Nå står det tredje kullet foran tragiske resultat med avslag, mens byråkratiet skal utrede og utrede . Vi er ei gruppe pårørende på FB Folkehøgskole - pårørendegruppa som har jobba med saken siden tidlig vår 2018 - og vi gir oss ikke . Stor takk til Lise Christoffersen og noen andre støttespillere på Stortinget som har stått og står vår sak bi . Vi tenner et lys for verdens beste skole - folkehøgskolen - og for våre med nedsatt funksjonsevne.