– En rabagast? Jeg skjønner at folk satte det stempelet på meg, for jeg var litt gæærn!

Men Kongsvingers nyervervelse er klar på at akkurat den betegnelsen er historie.