Tidens Krav fremmer på lederplass en ganske ramsalt kritikk av Statens vegvesen, knyttet til ventetid for oppkjøring ved Kristiansund trafikkstasjon. Heldigvis er ikke situasjonen slik som avisen beskriver.

I skrivende stund er det 51 kandidater i klasse B (bil) og 19 kandidater i de ulike motorsykkelklassene som er klare for oppkjøring ved Kristiansund trafikkstasjon. Vi gjennomfører om lag 30 førerprøver hver uke i de ulike klassene ved denne trafikkstasjonen. Vinteren 2022 var etterspørselen nede i under 20 prøver uke. Kandidater som er klare for oppkjøring vil normalt få oppkjøring i løpet et par dager i lavsesong, men må vente opptil 16 uker i høysesong.

52 prosent av alle 18-åringer i regionen som ønsker oppkjøring, får det imidlertid i løpet av de tre første ukene etter 18-årsdagen.

Vi har aldri sagt og aldri ment at folk skal ta oppkjøring på motorsykkel om vinteren. Dette må være en feilslutning hos lederskribenten. Motorsykkeloppkjøringer foregår i sesongen, som normalt sett starter i midten av mai og avsluttes i september.

Lederartikkelen i Tidens krav sammenligner det å få førerkort med å få et pass. Disse to aktivitetene kan ikke sammenlignes. Oppkjøringen er en eksamen, der en erfaren sensor med spesialutdannelse vurderer om hver enkelt kandidat er klar for å kjøre alene. Et førerkort er et bevis på at du har den kompetansen som trengs for å føre et kjøretøy på egenhånd.

Alle som ferdes i trafikken bør ha interesse av at de som slipper ut på egenhånd i trafikken er trygge bak rattet.

Det er riktig at det er større etterspørsel etter oppkjøringstimer i sommerhalvåret. Både på grunn av motorsykkelprøvene, og fordi mange ønsker å ta oppkjøring i klasse B i sommerhalvåret. Statistikken viser imidlertid at strykprosenten ikke er noe høyere om vinteren enn om sommeren. Dessuten er kristiansunderne generelt flinke til å kjøre, og strykprosenten på oppkjøring er lav.

Vi har ikke noe reservekorps av sensorer. Sensorer har en spesialisert kompetanse, og vi kan ikke hente inn ekstra mannskaper fra vikarbyråer eller lignende i høysesong. Som offentlig etat er vi nødt til å utnytte ressursene våre best mulig, og i høysesong for oppkjøring lar vi andre oppgaver som sensorene gjør, ligge.

Les også

Makan til serviceinnstilling!