Regjeringen fører en aktiv og offensiv maritim politikk. Det gjør vi fordi den norske maritime næringen er svært viktig for arbeid og aktivitet langs hele kysten, og eksportinntekter for hele landet. Vi er en havnasjon, hvor de maritime tradisjonene står sterkt. Samtidig er verden i kontinuerlig endring, også den maritime næringen. Både oljeprisfall, klimakrisen og koronakrisen har påvirket spillereglene for hele sektoren.

En rekke tiltak

I møte med en krevende situasjon har regjeringen lagt frem en rekke tiltak for verfts- og utstyrsleverandørene. Vi har blant annet tildelt en kontrakt på 514 millioner kroner til et norsk verft for oppgradering av forsvarsfartøy, vi har utvidet byggelånsgarantiordningen og fått på plass en låneordning for fornyelse av nærskipsfartsflåten og fiskeflåten. Vi har videreført skipsfinansieringstilbudet og opprettet kondemneringsordninger for skip i nærskipsfart og offshoreskip. I tillegg har regjeringens maritime satsing bidratt til å øke mengden oppdrag norske verft kan konkurrere om.

Les også

No må du vakne, næringsminister

Utfordrende

Fortsatt er den globale konkurransesituasjonen utfordrende. Nylig mottok vi en evaluering av situasjonen til verftene, og evalueringen viser at næringens utfordringer er kompliserte. I motsetning til hva Arbeiderpartiet hevder finnes det ingen enkle og umiddelbare tiltak som myndighetene kan innføre som vil endre den globale konkurransesituasjonen.

Den maritime næringen er vår nest største eksportnæring. Vi skal fortsette å legge til rette for eksport fra den maritime klyngen, blant annet gjennom opprettelsen av Eksportstrategirådet, som har fått hovedkontor i Ålesund, og gjennom sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt.

Les også

Hvorfor stiller ikke Høyre opp for maritime næringer?

Sterk kort

Med høyteknologisk kompetanse og omstillingsevne i verdensklasse har den norske maritime næringen sterke kort på hånden i møte med komplekse utfordringer. Vi vet at den grønne omstillingen vi allerede er godt i gang med, innebærer store muligheter for norske, maritime bedrifter. For å bidra til at denne utviklingen skyter fart har regjeringen også økt bevilgningene til forskning, innovasjon og teknologiutvikling til havs, vi har styrket satsingen på digitalisering og kompetanse i maritim næring, og lagt til rette for tettere samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Å utvikle det havbaserte næringslivet, og hele verdikjeden i den maritime sektoren er en prioritet for denne regjeringen, og vi fortsetter med full styrke.