Foran et fulltallig styre i Helse Møre og Romsdal sto Georg Johnsen onsdag 8. desember og fortalte at reisevei ikke er forbundet med risiko på Nordmøre. Fordi ingen føder under transport eller dør. Igjen lefler Helseforetaket med tall. Det er et paradoks at det eneste stedet i landet hvor nyfødtdødeligheten går opp, settes det nå inn tiltak som ingen vet konsekvensene av på lang sikt. Og ved forrige publisering fra medisinsk fødselsregister lå Møre og Romsdal på topp i antall fødsler utenfor institusjon (fødsler på nedlagt fødestue og under transport i ett). Lik forskning fra andre land viser at lang reisetid er en barriere.

Lærte de ingenting?

Vi husker alle det fatale styremøte 27. mars 2019 da Helseforetaket vedtok å stenge fødeavdelingen i Kristiansund basert på uriktige opplysninger av daværende klinikksjef Henrik Erdahl. Vi husker også at disse uriktighetene ble bekreftet av daværende helseminister Bent Høie i Stortingets spørretime. Vi husker også at selv med et mistillitsforslag mot seg, ble klinikksjefen forfremmet etter han beklaget å ha feilinformert styre. Vi glemmer heller aldri da overlege Heidi Sandvig og professor Petter Loche ga Helseforetaket en leksjon i å lese statistikk og presenterte sannheten bak tallene. «Små tall får store utslag» sa de og små tall må sees over tid. Ved få transportfødsler i år, kan det bety desto flere neste år. Skal man vite noe om hvor man bør sette inn tiltak, må man se tall presentert over tid. Lærte de ingenting i 2019? Helseforetaket overser det som er ubehagelig og tilpasser det som taler imot deres virkelighetsoppfatning. Jeg håper vi har en helseminister som gjennomskuer dette.

Risiko med lang reisevei

Georg Johnsen overser forskning som sier at det er forbundet med risiko for skader på mor og barn ved reisevei på over en time. Samme forskningen konkluderer også med økt risiko for å føde ufrivillig utenfor institusjon ved lang reisevei. Når dette tallet flater ut nasjonalt kan det ha sammenheng med at antall induksjoner øker. Vi ber Helseforetaket legge frem en oversikt over antall induksjoner/ igangsettelser av fødende i Romsdal siden nedstengingen og de siste fem årene. Dersom dette kompenserer for transportfødsler kan det bety at risikoen er flyttet inn på fødestua. Induksjon kan gi økt risiko for inngrep som tang, blødning og keisersnitt. Samtidig etterspør vi hvilken forskning viser at det er risikofritt for fødende å reise langt?

Les også

Her fratar Kippervik håpet fra veldig mange som kjemper for fødeavdeling i Kristiansund for bestandig

I 2020 kom nyheten om at nyfødtdødeligheten går ned i hele landet bortsett fra i Møre og Romsdal. Barnelege og klinikksjef Elisabeth Siebke, som selv mener barnelege ikke er en nødvendig støttefunksjon til en fødeavdeling, sa den gang at årsaken kan være få møtearenaer. Mente hun at dårlig kommunikasjon i vårt fylke tar livet av babyer? Mon tro om det ikke kan forklares med stress, stengte avdelingen og lang reisevei. Fødselsomsorgen kan og bør aldri måles kun på om kvinner og barn overlever!

Strider mot erklæringen

Hittil har det vært to transportfødsler i år. Den ene i egen bil på vei til Molde. Dersom helseforetaket ikke har registeret disse to, er det bevis på at de ikke gjør jobben sin godt nok. Ifølge statsforvalteren gjorde de heller ikke jobben sin godt nok i 2020, da to barn døde i forbindelse med fødsel. Helseforetaket fikk kraftig kritikk for ikke å ha lagt godt nok til rette for at de ansatte kunne gjøre jobben sin godt nok. Blant annet var det få faste ansatte. Dette var på en tid Helseforetaket gjorde lite for å rekruttere. Blant annet søkte de etter vikarer i deltid for kort tidsramme i Kristiansund (mens de søkte med fulle faste stillinger til Molde).

I ferske stillingsannonser søkes det etter folk som først skal jobb i Kristiansund for så å jobbe på felles fødeavdeling på Hjelset. Dette strider mot erklæringen fra regjeringen. Hvor de står tydelig at vurderingen skal tas i 2025.

Tatt på senga

Klinikksjef Georg Johnsen og Johan Kippervik orienterte for tre uker siden bystyret i Kristiansund. Der sa de ingenting om at løpet var kjørt. Derfor blir lokale politikere nå tatt fullstendig på senga. Vi er fra gammelt av opplært til å høre etter når erfarne leger snakker, kanskje er det derfor det stilles få kritiske spørsmål?

Senere har Johan Kippervik uttalt til media at fødeavdelingene i Molde og Kristiansund er så små at det er vanskelig å opprettholde en god vaktordning som vil holde på gynekologer. Sammenligner man fødselstall er ni fødeavdelinger mindre eller like stor som Kristiansund, mener Kippervik at alle disse bør legges ned?

Må utfordre ordre

Hvilket demokrati er det vi lever i når folk i ledelsen kan snakke mot en regjeringserklæring?

Helseforetaket er underlagt regjering og storting og jobben til Johnsen er å utføre ordre om å gjenåpne føden, fortsette rekrutteringsarbeidet, og sikre et godt fødetilbud fremover. Det er lenge til 2025. Helseforetaket skal avvente ordre fra helseminister Ingvild Kjerkol. Hun har selv bidratt til formuleringen i Hurdalserklæringen. Og sammen med Senterpartiet har de bevilget en tilleggspakke på 25 millioner for å sikre videre drift av føden. Vi håper lokalt Arbeiderparti konfronterer sin helseminister i god tid før foretaksmøte og ber henne innstendig om å følge Hurdalserklæringen.

Lar oss ikke skremme

I disse tider hvor inntektslistene er offentliggjort er det tydelig å se at kvinner som jobber frivillig som aktivister, ikke er like bemidlet som direktører i helseforetakene eller politikere som ikke vet hvor de bor. Vi kjemper en nobel kamp for de fødende og de nyfødte. Vi trodde Hurdalserklæringen ville gi oss litt rom for å ta juleferie med familien. Vi er vant til å måtte kjempe for det vi tror på. Uthalingstaktikken lever fremdeles og bunaden henger klar og er alltid beredt! Kvinner stryker ikke skjortene sine i utrengsmål. Tipper gutta i dress trodde vi skulle gi opp, men de aner virkelig ikke hvem de kødder med. Kystkvinner, mødre og fedre lar seg ikke skremme når det gjelder sikkerheten til våre barn.

Les også

Uroen ved fødeavdelingen må Sp ta ansvaret for

Les også

Fødeavdelinga treng ro, ikkje at Orten sår tvil om den