I det stille har det de siste 20 årene rast en kulturkamp i Kristiansund mellom det eksklusive og det inkluderende kulturliv. Denne kampen ble endelig avgjort i går da kulturminister Grande kunne meddele at regjeringen bevilger 150 millioner kroner som sitt bidrag til å finansiere Opera- og Kulturhus i  Kristiansund.

 Dette er en seier for et inkluderende kulturliv. Det enormt store og brede kulturlivet i Kristiansundsregionen har nå fått sin base. Klarest definert ved at fire enheter; Opera, museum, bibliotek og kulturskole er basiselementene i dette kultursenteret. Og huset skal være åpent for alle kulturytringer. Det er folket selv som ved sine aktiviteter skal bestemme hva dette huset vil gi av gleder, opplevelser  og innlevelser.

Kampen for å komme dit vi er i dag har tilsynelatende vært en kamp om økonomiske prioriteringer. Det har det vært  i forholdet til staten, men den virkelige striden har stått mellom dem som ville ha et allment kulturhus og dem som arbeidet for  at Festiviteten skulle påbygges og ombygges til et eksklusivt operabygg. Både daværende ordfører, daværende rådmann, daværende operasjef og daværende forhenværende operasjef var en sterk firer som gikk inn for dette.

I bystyret var det lenge et flertall for det eksklusive. Høyre og Fremskrittspartiet var de dominerende i den ekskluderende  flokken. På den andre siden, de inkluderende,  sto Arbeiderpartiet og Venstre - og mellom dette var det et sjikt med tvilere som satt på gjerdet til sine tider.

Etter 20 år er kampen vunnet og seierherrer er alminnelige kulturinteresserte personer - og dem er det heldigvis mange av.

Kulturbyen Kristiansund vil om ganske få år være beriket med en ny stolthet som vil være en enorm vekstfaktor ikke bare for byens kulturliv, men for hele det moderne Kristiansund.

Og for min egen del vil jeg si at det har vært artig og givende å være med på dette vinnerlaget.