Etter over to uker med streik ble det til slutt enighet mellom pilotene og SAS. Det er inngått en avtale som sikrer at 450 oppsagte piloter får tilbake jobbene sine. Men pilotene får dårligere betingelser. De går blant annet ned fem prosent i lønn.

SAS er i en alvorlig økonomisk krise og har derfor måttet sette i verk et omfattende spareprogram. Gjelden er enorm, og nå jobbes det iherdig med å få inn nye investorer. Den svenske staten vil ikke gå inn med mer kapital i SAS, og den norske staten nøyer seg med midlertidig å veksle inn gjelden i egenkapital. Den danske staten er derimot åpen for å øke sin eierandel.

Under pandemien ble det bråstopp i flytrafikken. Piloter og andre ansatte ble satt på bakken. Mange ble oppsagt. Samtidig opprettet SAS-ledelsen to datterselskap for å tilpasse seg det som hevdes å være en ny virkelighet. Oppsagte piloter måtte dermed søke jobber i datterselskapene SAS Link og SAS Connect på dårligere betingelser. SAS forsøkte seg på splitt og hersk – kort sagt fagforeningsknusing. Dette var kjernen i konflikten som til slutt utløste streiken blant pilotene.

SAS-pilotene slo forbilledlig ring om den skandinaviske arbeidslivsmodellen. Og da SAS-ledelsen satte seg på bakbeina måtte det bli streik. Det fikk bære eller briste. Streiken har kostet selskapet dyrt, både økonomisk og gjennom svekket omdømme. Over 2.000 flygninger har blitt kansellert, og mange flypassasjerer har dermed blitt rammet.

Konflikten kunne ha blitt løst uten streik. Helt siden november i fjor har hovedspørsmålet ligget på bordet. En gjenstridig SAS-ledelse har derfor seg selv å takke for at det ble streik. Pilotforeningene har fra norsk side hatt LO og YS i ryggen. Streiken var dessverre nødvendig for å presse SAS-ledelsen i kne. Vi forutsetter at videre omstilling i SAS skjer i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner.

De fire pilotforeningene måtte dessverre inngå en avtale som varer i fem og et halvt år. Å ha en så lang varighet er veldig spesielt og svært ugunstig for fagbevegelsen. Det vanlige i norsk arbeidsliv er avtaler som bare går over to år og gir streikerett om kroner og øre hvert år. Det er å håpe at andre arbeidsgivere ikke blir inspirert til å kopiere SAS-modellen med så langvarige avtaler.

Pilotene har måttet strekke seg langt, men de vant fram på det viktigste punktet. Pilotene har fått en avtale som sikrer like vilkår i de ulike SAS-selskapene. De oppsagte pilotene har også rettmessig fått tilbake jobbene sine. Samtidig er den skandinaviske arbeidslivsmodellen gjenopprettet. Pilotforeningene fortjener en honnør og takk for at de tok kampen for faglige rettigheter.