Gå til sidens hovedinnhold

«En feilslutning å tro at barna våre får bedre undervisning med å vrake firerkravet»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jannicke Totland skriver i Tidens krav at hun så vidt klarte å komme inn på lærerstudiet på grunn av firerkravet i matematikk, men hun klarte det. Det er slike som henne vi trenger i læreryrket – motiverte studenter som jobber for å nå kravene. Jeg er overbevist om at du vil bli en god lærer. Allikevel er det en del ting med Jannicke Totlands leserinnlegg jeg ikke er enig i. Hun mener blant annet det er uten hensikt at lærerstudenter som ikke skal undervise i realfag må ha karakter fire i matte, at kompetanse ikke kan måles i en mattekarakter og at kravet er ren symbolpolitikk.

Forskningsresultatene fra NIFU sier noe annet. Et skjerpet opptakskrav i matematikk har ført til at flere motiverte elever søker seg til lærerstudiet og at flere fullfører. Sannheten er altså at flere gjennomfører lærerutdanningen nå enn før karakterkravet 4 ble innført. Kan man da kalle det symbolpolitikk? Nei, det er politikk som fungerer.

Det er ikke uten hensikt å sikre at alle lærere har kompetanse i matte. Som samfunnsfaglærer skal du lære bort personlig økonomi i samfunnsfag og proporsjoner, og som kunst- og håndverkslærer skal du lære bort dimensjoner, målestokk og geometriske grunnformer i kunst og håndverk? Kompetanse i matte er nødvendig for å gi barna våre god undervisning.

Les også

Fjern firarkravet i matematikk for lærarstudentar!

Vi har som mål at alle lærere, uansett hvilket fag man skal undervise i, skal ha kompetanse til å innlemme de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning i faget. Dette krever god forståelse og ferdigheter i både norsk og matematikk. Lærerens kompetanse har mye å si for å utjevne forskjeller i elevenes forutsetninger og matematikk er det faget hvor foreldrenes utdanningsbakgrunn har mest å si for hvilken karakter du får.

Firerkravet er bare en av mange tiltak i regjeringens lærerløfte, som også stiller krav om at alle lærere som underviser i norsk, engelsk og matematikk fra 2025 må ha tilstrekkelig faglig fordypning i fagene. Totland påpeker selv at det er mangel på kvalifiserte lærere. Løsningen er i hvert fall ikke å vrake disse kravene. Målet vårt må jo være at barna våre møter en kvalifisert og oppdatert lærer i klasserommet. Det henger ikke sammen å tro at barna våre får bedre undervisning ved at man senker ambisjonene for lærerutdanningen.

Jeg tror også det er viktig å påpeke at det er snakk om gjennomsnittskarakter 4 i den enkleste matten på videregående– eller bestått i programfag matematikk.

Firerkravet fungerer – det viser at flere motiverte studenter søker seg til lærerutdanningen og fullfører.

Kommentarer til denne saken