En effektiv posisjon i Heim

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Noen resultater av en effektiv posisjon i Heim kommune.

Posisjonen i Heim vil vise til vedtak vi har fått gjennom og grunnlaget for vedtakene. Barnehagevedtektene var oppe til behandling i Heim kommunestyre. Etter innlegg fra Marit Liabø Sandvik stemte posisjonen for at gjeldene vedtekter videreføres. Dette omfatter en åpningstid på 10 timer. Etter høringsrunden var det ingen foreldre som kom med ønske om å redusere åpningstid, og vi ønsket derfor å videreføre tilbudet.

Ang. SFO-vedtektene viste saksfremlegget at det var en forelder som ønsket timekjøp. Halsa barne og ungdomsskole som praktiserer timekjøp anbefalte ikke timekjøp pga vansker med å administrere bemanning og kaos på SFO. Ingen andre SFO'er hadde ønske om timekjøp, de advarte mot timekjøp.

Posisjonen gikk da inn for å vedta Marte Halvorsen sitt forslag om opprettelse av en kvart plass for å gi et mer fleksibelt tilbud til foreldre og barn. I tillegg ble Marit Liabø Sandviks forslag om måltidsplan på SFO, der helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer er førende, enstemmig vedtatt.

Politisk krangel i nykommunen: Vaagland angrer ingenting

Kanskje kan Eggen og godfot-teorien være en smart investering for kommunestyret?

Effektivitetens pris i Heim

Ang. vannavgiften forholdt vi oss til saksfremlegget som baserte vannavgift på selvkostprinsippet. Dvs. at utgifter til vann og avløp baserer finansieringen sin gjennom betalende abonnenter. Om kommunen ikke får inn nok abonnementsavgifter, må kommunen finansiere dette med å ta penger fra en annen post. Posisjonen ønsket ikke å komme i en situasjon der vi må hente penger fra barnehage, skole eller helse for å finansiere drift til vann og avløp.

Beboere i Valsøyfjord opplevde en økning i vannavgiften grunnet ny beregning som gikk på antall kvadratmeter. Dette gjorde at det stipulerte forbruket ble høyere i store hus enn det reelle forbruket i husstanden. For å få et mer korrekt målt vannforbruk bør man derfor installere vannmåler under forutsetning av at arealet er stort og det er få beboere i husstanden. Kommunen kom da med et forslag om at de som bestilte vannmåler skulle få målt forbruk fra 1 april.

Les også:

Ødeleggende for demokratiet i Heim kommune

Å bomme på låvedøra

– Vaaglands angrep bidrar ikke akkurat til å skape et godt arbeidsmiljø for politikere og ansatte

I kommunestyret kom det et konstruktivt forslag fra Høyre ved Even Hendseth om at kommunen skulle flytte den datoen tilbake til 1. januar. Dette forslaget stemte posisjonen for.

Det er slik posisjonen jobber i Heim kommunestyre. Vi forholder oss til saksfremlegg fremlagt av rådmannen og diskuterer problemstillinger og er godt forberedt når vi kommer til kommunestyret for å behandle saker.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken