En «atypisk nordmøring»: Operaens Ballettsenter gjennom 40 år

«Ta går 'kje an!», fikk Olav Grytnes fortalt da han ønsket å starte ballettskole i Kristiansund. «Jo, det går an» svarte han.
Publisert