– Foreldres lommebok bør ikke avgjøre om barn får delta i lek og læring etter skoletid, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Fra august får alle førsteklassinger over hele landet gratis SFO i tolv timer hver uke. Nå får også 60 kommuner mulighet til å gi fulltidsplass i SFO til førsteklassinger som kommer fra familier med lav inntekt. Tiltaket koster 79 millioner kroner for skoleåret 2022–23.

– Skolefritidsordningen er viktig for vennskap, læring og aktivitet. Med innføringen av gratis SFO for stadig flere vil vi få en sterkere fellesskole og utjevne sosiale forskjeller i samfunnet. Familier med lav inntekt vil med dette spare tusenvis av kroner i året, og det gjør det lettere for foreldrene å delta i arbeidslivet, sier Brenna.

NRK Møre og Romsdal melder at dette vil gjelde for 37 elever i Kristiansund, 70 i Molde og 174 i Hustadvika kommune.

En familie med lav inntekt med en 1.-klassing i SFO vil kunne spare over 14.000 kroner i året. Prisen på SFO varierer fra kommune til kommune.