Ordfører i Averøy, Ingrid Ovidie Rangønes, skrev i et innlegg 4/11-22 om at tilskuddsordningen for bygging av nye sykehjem og omsorgsboliger er av regjeringa foreslått å stoppes for 2023.

Hvis jeg hadde hatt ansvar for kommunehelsetjenesten i Averøy, ville jeg ha ventet med å gjøre om enerom til dobbeltrom i Averøy Sykehjem i 2023. Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie sier i kapittel 4 om beboeres rettigheter i 4-1 2. ledd 1. punktum: «Sengerommene skal som hovedregel være enerom». Smak på ordene «skal» og «hovedregel».

Ikke alle greier å si i fra

Averøy, Kristiansund og mange andre kommuner i Norge mangler sykehjemsplasser. Hvis vi skal måtte gå i revers på enerom i sykehjem, vil jeg bare gjerne ha formidlet: Det er ikke alle pasienter som greier å si i fra hva de mener om å måtte bo sammen med fremmede og gjerne demente mennesker som ligger og roper og holder dem våkne om natta. Det er ikke alle pårørende som skriver om det heller.

Begge gruppene, både pasienter og pårørende, har få som snakker høyt for dem. Sykepleiere tør ikke si i fra, av frykt for reaksjoner når de varsler om kritikkverdige forhold i eldreomsorgen.

Tilskudd må innføres

Hvem skal bo sammen på dobbeltrom på sykehjem? I forskriftens 4-1 2. ledd 2. punktum står det å lese: «Det kan innredes to-sengsrom for ektefeller og andre som ønsker å bo sammen. Sengerommene skal ha en størrelse og utforming som forenkler stellet av sengeliggende pasienter».

Altså de som ønsker å bo sammen. Ikke de som ikke ønsker å bo sammen. Med andre ord: Hvis flere pasienter på Averøy Sykehjem må dele rom i 2023 enn i 2022, som formidlet til de ansatte, så vil jeg si at det er på tide å trykke litt hardere på regjeringas stormangrep på de svakeste gruppene i sitt forslag til statsbudsjett for 2023.

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem i kommunene må derfor innføres og ikke kuttes/stoppes i statsbudsjettet for 2023!

Nå må regjeringa lytte

Du har helt rett, ordfører i Averøy: Nå må regjeringa lytte til kommunene! Pasientene i Averøy sykehjem må som hovedregel få bo på enerom også i 2023. Regjeringa får spare på andre ting enn tilskuddsordninger til bygging av nye sykehjem.

Blir det høyere inflasjon hvis vi tar noen millioner av de 1000 milliardene oljefondet har tjent etter krigen i Ukraina til å la kommunene få penger til å bygge nye sykehjem?

Les også

Averøys Ap-ordfører: – Nå må regjeringen lytte til kommunene

Les også

Eldreomsorgen blir annerledes