Det er budsjettid og som vanlig melder kommunesektoren om vanskeligheter med å få økonomien til å strekke til. Fra den ene kommunen til den andre, melder administrasjon om store økonomiske vanskeligheter som ikke bare krever innstramminger, i enkelte kommuner kreves det skjæring inntil beinet.

I administrasjon sine forslag til å «løse» de store økonomiske utfordringer, blir de store, tunge tjenesteområdene angrepet. Blant de tunge tjenesteområdene som kommunene har ansvar for, finner vi eldreomsorgen. La det være helt klart at den meldte situasjon og de forslag som er lagt på politikernes bord, ikke er administrasjonsbestemt. Den riktige fremstilling av situasjonen er at de forslag som kommer, er resultater av politikernes vedtatte prioriteringer og økonomiske rammer. I sin iver til å investere i utadvendte «glansbilder» og symboler, har politikerne i sin planlegging ikke tatt kjente utviklingstrekk som en sterk økning i antall eldre på alvor. Mange i bygd og by stiller spørsmålet om det er den sure svie vi nå ser? Er det virkelig slik at det er de eldre og syke sin trygghet og verdighet som skal settes i spill?

De mange oppslag vi ser i media bærer preg av dramatikk på de eldrepolitiske områder. Jeg har ikke lyst til å svartmale situasjonen. Jeg vil i minst mulig grad bidra til at frykt og utrygghet skal bre seg i den delen av befolkningen som frem til pensjonsalder har gjort sitt beste for å bygge landet vårt til et av de beste land i verden å bo i. Selv om situasjonen kan se noe vanskelig ut, må vi likevel huske følgende: Velferds-Norge har lagt noen spilleregler og blant de er de lovfestede bruker- og pasientrettigheter. Innbyggernes lovfestede rettigheter og kommunesektorens lovfestede plikter er ufravikelige.

Som kommune- og fylkespolitiker selv, har jeg lyst til at innbyggerne skal stole på det vi sier i valgkamp og at de skal se at vi gjør vårt beste for å holde det vi lover. Som følge av det, vil jeg også tro at det samme gjelder partiene på Stortinget og den nye regjering.

Under valgkampen i sommer og høst, var en styrket kommuneøkonomi og en trygg eldreomsorg tema. Et stort flertall av de partier som er representert på dagens storting, sa under valgkampen ja til blant annet en styrket kommuneøkonomi og en trygg eldreomsorg. Jeg tror de vil stå ved sine løfter og at vi vil oppleve en styrking av kommuneøkonomien både i det statsbudsjettet som blir gjeldende for 2022 og videre utover stortingsperioden. Når stortingsflertallet har innfridd sine løfter, blir det vår jobb som kommunepolitikere å foreta de riktige prioriteringer.

Les også

Eldreomsorg i Surnadal ei kjempeutfordring

Les også

Et aldersvennlig samfunn

Les også

Ti løfter til eldre som vil bo hjemme