Vi lever i en tid hvor været, klimaet osv., er (mye) verre enn før. Det ene ekstremværet avløser det andre, skogbranner herjer, der hvor de ikke herjet før. Ekstremvarmen kommer stadig oftere osv. Kanskje man kan spørre seg forsiktig; foreligger det ikke oversikt over hvordan det var før, eller på andre steder på kloden der hvor ekstremvaremen herjer?

Dette kan bli for langt, men et lite utsnitt presenteres her.

  • Antall store tropiske orkaner gjennom de siste 50 år viser en negativ trend. (Dr. Ryan N. Maue).
  • I motsetning til hva mange tror er antall ekstremvær fallende også i Norge. Fra 1994 til 2018 har Meteorologisk institutt utarbeidet statistikk over ekstremvær i Norge. Den viser at antall ekstremvær er nedadgående. Se Figur A.6.6, i dokumentet Prosesskriv-til-Hoyesterett-rev-E.2final, der statistikeren Dr. K. Stordahl har analysert ekstremværdata fra Meteorologisk institutt frem til 2018, en oppdatert versjon forventes.
  • Mens ekstremvarmen herjet på vestkysten av Nord-Amerika noen dager i juli i fjor, ble det målt rekord-kulde en rekke steder på den sydlige halvkule - merkelig nok ble dette forbigått i media.

--- dette er bare et meget lite utsnitt, som imidlertid kan breddes ut any time!

Vi som på naturvitenskapens grunn ikke et eneste øyeblikk godtar FNs miljøpanels (IPCC) påstand om menneskeskapt klimaforandring - vi blir konsekvent utsatt for no-platforming, dvs. våre forsøk på artikler blir konsekvent nektet offentliggjøring. Den «vanlige mann» (les; de av oss som ikke har høyere utdannelse innenfor fysikk, kjemi og tilgrensende) vil jo da måtte akseptere og ikke minst tro på den «unisone» mening om den menneskeskapte klimakrise/-katastrofe.