«Sensorkartet er tilgjengelig i Korea ... langt utenfor Norge. NKOM.no får jeg ikke tak ifra Korea,»

Dette skrev en bekjent av meg på tekstmelding søndag morgen.

Med sensorkartet mener han Nasjonal Sikkerhetsmyndighets åpne kart over Forsvarets hemmelige anlegg i Norge.

Helt siden 2018 har hvem som helst i hele verden kunne kartlagt hvor våre hemmelige installasjoner er, slik at det ikke skal flys drone i nærheten.

Ved hjelp av det kartet og for eksempel hjelpemidler nevnte NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) har på sine nettsider, kan man også detaljskape hele strukturen i Forsvarets radiolinjenettverk. Nettet er en reserve og en ryggrad for tele- og data innad i Forsvaret.

Les også

For naivt

Fikk lagt ned i tide

Ovenstående eksempler er ikke ensomme i floraen av norsk unnlatelsessynd og naivitet når det kommer til beredskap, sikkerhet og vilje til å ta virkeligheten på alvor.

Den siste tiden har det som mest sannsynlig er en egensabotasje av Nord Stream 1 og 2 fra Russlands side økt oppmerksomheten rundt mangelen på sikring av både gasslinjer og mottaksanlegg på land.

Så sent som i 2017 besluttet regjeringen Solberg med forsvarsminister Ine Eriksen Søreide å kutte ned på ressursene til Heimevernet og legge ned Sjøheimevernet. Et sjøheimevern som med sine 130 fartøy kunne bistått politi og kystvakt med å inspisere fartøy etter anløpsforskriften og detektert ferdsel og utplasseringer langs fjorder og viktige infrastrukturobjekter.

Sjøheimevernet ble i det minste lagt ned i god tid før Russlands fullskalaangrep på Ukraina i år. Invasjonen av Krim i 2014 ga ikke Solberg og Søreide noen hint om Russlands vilje og intensjon.

Nå i dag er Søreide både høy og mørk i opposisjon til sittende regjering, men det var hun som var på vakt da Ormen Lange HV-område, som hadde som eneste oppgave å sikre gassanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal, ble tatt av vakt og slått sammen med et annet HV-område.

Solberg-regjeringen ønsket også å legge ned hele HV-strukturen i Møre og Romsdal og la Bergen og Trondheim ta ansvaret. Sjøheimevernet ble de kvitt, men tøffe ordførere og en kampvillig HV-ledelse berget Møre og Fjordane Heimevernsdistrikt.

Nå i dag er soldater fra HV11 på vakt som bistand til politiet ved gassmottaket.

Solgte beredskapen til Sør-Amerika

Det er et viktig symbol for både lokalbefolkning og til de som ikke vil oss vel, at port og gjerde patruljeres. Men hva med beredskapen og sikkerheten rundt elkraften som kommer inn til Nyhamna og er nødvendig for at gassen foredles og kan eksporteres til Storbritannia?

Linjene inn er lange og trafostasjonene ubeskyttet og ubevoktet. Uten strøm, ingen gasseksport. Reservegasskraftverket har staten alt pakket ned og solgt til en land i Sør-Amerika.

Dette er da landanlegget hvor NRK i mai i år fortalte historien om den angivelige luksusyachten «Elden» eid av Putin-kompisen Oleg Deripaska.

Sammen med støttefartøy har spionskipet, forkledd som lystbåt, kunnet kartlegge hver eneste kvadratmeter av havbunnen rundt gassanlegget og strukturen for tele, data, gasstransport og ikke minst strømtilførselen.Landanlegget for olje og gass trenger store mengder kraft for å operere. Uten strøm vil Norge ikke lengre kunne forsyne Europa med gass. Strøm kan man avskjære ved å fysisk kutte tilførselen eller i cyberdomenet ved å ta kontroll over styringssystemene.

De som er fagfolk på området, er glade for at nordmenn generelt ikke vet noe om hvor sårbar denne infrastrukturen er. Da hadde befolkningen sovet like dårlig om natten som fagfolkene.

Olje- og gassnæringens driftssystemer er online og driftes via det som kan kalles «mørk fiber» eller vanlige internettlinjer. Mørk fiber er en leid fiberlinje man har kontroll på fra ende til ende. Hvor disse linjene befinner seg på land og til havs, er oppgitt med centimeters presisjon på kart flere statlige organ har publisert på internett.

Og når Russland samtidig får lov å bygge en datasentral og avlytte Forsvarets fiberlinjer i nærheten av den strengt hemmelige Globus2-radaren i Vardø, tegner det seg et bilde av en lammet politisk ledelse.

For bare fire år siden, vinteren 2018, avdekket jeg at det i Vardø sto en fibersentral på tomta til en russiskeid datasentral og angivelig Bitcoin-fabrikk. Fiberlinjene fra Forsvarets hemmelige Globus2-anlegg i området gikk gjennom det russiske dataanlegget.

Det russiske selskapet nektet absolutt alle adgang til området og etter mange forsøk på å få Forsvaret i tale, erkjente de til slutt at dette var problematisk. Uten at det ble gjort noe umiddelbart med situasjonen.

Framstår som en gladkristen ungdomsklubbleder

Norges forsvarsevne mot hybride aksjoner er politisk retorikk uten substans. Vår beredskap vil, og skal, koste akkurat som vår personlige husforsikring.

Politisk har ikke dette så langt avstedkommet i Norge. Det som prioriteres er det som gir stemmer. Folket stemmer med lommeboken og konstant brutte valgløfter. Da er skatt, avgifter, strømpriser, lønn og matpriser det som interesserer velgerne. Ta Senterpartiets oppslutning som en pekepinne.

De var høye og mørke i opposisjon med nesten 20 prosent oppslutning. Nå er de under sperregrensen. Da er det garantert heller ikke mange som ser at i det foreslåtte statsbudsjettet, så er realveksten i forsvarsbudsjettet på minus 0,16 prosent.

De nevnte eksempler er bare toppen av bunken over norske naive holdninger, feige politiske vedtak og en ekstrem mangel på kunnskap om fiendens kapasitet, intensjon og vilje til å ramme oss hardt.

Kan vi gjøre noe med dette før det er for sent?

For slik det er nå, framstår Norge i dette landskapet som den gladkristne ungdomsklubblederen som er mer opptatt av å forstå den hormonplagede, storvokste bøllen fra en dysfunksjonell familie, framfor å skape trygghet og sikre rammer for de andre som blir plaget og jult opp.