Når person A kommer med et utsagn, og person B tolker og vrir på utsagnet til A, for så å ta utgangspunkt i sin egen tolkning, og prosederer saken ut fra sin egen omfortolkede versjon – så er det en meget betenkelig sport, for B tillegger da A meninger og vinklinger som A ikke hadde.

Gjennomskuer folk dette? Nei, sjelden – selv når det ligger så opp i dagen som med Hasles frekke, vridde utgave av mitt utsagn om 9. mai – der han til og med endrer datoen til 8. mai, og får mitt utsagn til å fremstå som noe helt annet enn det var – til og med i overskriften.

Les også

9. mai 1945: Da tragedien begynte for 92.000 nordmenn

8. mai 1945 – ein tragedie?

– 9. mai, Eivind Hasle, ikke 8.

Redaktørene er jo så glade i å redigere, klippe og å omkalfatre innlegg – hvorfor trykker de et så gement manipulerende innlegg som Eivind Hasles vrangsnuing av mitt innlegg? Var det et bestillingsverk?

De som har publisert mitt første innlegg om Hasles manipulative triksing, har klippet bort siste del av innlegget. Jaja - knebling i norske media er jeg vant til. De tåler dårlig nye vinklinger i forhold til den tause majoritet de selv har oppdratt.