Eieren av gjeterbua søker om å få sette opp nytt bygg i Herresdalen

Vil bygge nytt uthus med utedo.