Gå til sidens hovedinnhold

Vil si nei til utvidelse

Artikkelen er over 6 år gammel

Plan- og bygningssjefen tilrår at bygningsrådet sier nei til søknad om tilbygg og påbygg i Trøaveien 3.

Da søknaden var oppe til behandling i rådet forrige gang, ble det flertall for å be om uttalelse fra sektormyndighet. Det vil i dette tilfellet si landbruksansvarlig hos Fylkesmannen.

Les også: Varsler reaksjoner mot husbygger

Fylkesmannen slutter seg til de samme merknader som kommunens saksbehandler hadde; Fylkesmannen finner det uheldig at flermannsbolig er plassert mindre enn 50 meter fra jordbruksareal. Det kan medføre drifts- og miljømessige ulemper.

Etaten er også enig med kommunen om at utvidelse av frittliggende boligbebyggelse til konsentrert småhusbebyggelse, vil undergrave selve formålet med å tillate spredt bebyggelse i LNF-områder,

Fylkesmannen frarår derfor kommunen fra å gi dispensasjon da saken kan gi uheldige presedensvirkninger.

Les også: Søkte om å bygge bod - satte opp stort tilbygg

Kommentarer til denne saken