Gå til sidens hovedinnhold

Vei og kai er bygd - søknaden er avslått

Artikkelen er over 8 år gammel

Må kanskje rive vei og kai som allerede er bygd.

I juni i fjor avslo Smøla kommune søknad fra Sylvia Klinge om dispensasjon fra byggeforbud i 100-metersbeltet. Søknaden handlet om bygging av vei mellom hyttetomt og nausttomt, samt bygging av en kai.

Fylkesmannen hadde klart frarådd kommunen å gi dispensasjon for utfylling i sjø og etablering av kai. Kommunen ba om ytterligere utredning, hvor det har kommet frem at vei og kai allerede er bygd - uten tillatelse.

Inngrep i LNF-område

Det ble søkt på nytt om dispensasjon, og denne ble behandlet som om det var en begrunnelse for en tidligere innlevert ubegrunnet klage.

- Det er utført et inngrep i LNF-området uten at lokale og eksterne myndigheter har blitt involvert i forkant. Saken har dermed ikke fått nødvendig vurdering som slike saker krever etter plan- og bygningsloven, skriver rådmannen i sin vurdering.

Må kanskje rive

I tidligere saker har dette medført pålegg om rivning. Formannskapet valgte å opprettholde sitt tidligere avslag på søknad om dispensasjon.

Klinge har sagt seg villig til å fjerne veien og kaia hvis tiltaket ikke godkjennes, og føre området tilbake til sin opprinnelige stand. Om dette må gjøres, avgjøres av teknikk- og miljøutvalget.

Kommentarer til denne saken