Gå til sidens hovedinnhold

Ti skattetips

Artikkelen er over 8 år gammel

Det er snart tid for selvangivelse igjen. Her er ti boligtips.

Torsdag svarer vårt ekspertpanel på alt du vil vite om skatt og selvangivelse: Nettmøte om skatt

Før det får du her ti tips fra Huseiernes Landsforbund for deg som er boligeier.

1. Skattefri leieinntekt i enebolig

Først: Leier du ut mindre enn halvparten av leieverdien, er inntekten skattefri. OBS: Arealet er ikke avgjørende, og husk at små hybler er mer verdt per kvm enn store familieboliger.

Dernest: Leier du ut MER enn halvparten av husets leieverdi er det skattefritt inntil kr 20.000. Men pass på: Bryter du den inntektsgrensen, blir all netto leieinntekt det året beskattet (med 28 %).

2. Skattefri leieinntekt i tomannsbolig

Her er reglene endret med virkning fra 2012: Fordelen man til og med 2011 hadde med å kunne leie ut en del skattefritt, uavhengig av leieverdien, er nå borte.

Hovedregelen for enebolig gjelder nå også for tomannsbolig, og du må passe på at du selv bruker minst halvparten av hele tomannsboligens leieverdi, for at inntekten av utleid del skal være skattefri.

3. Ligningsverdi

A) Boligeiendom: Reglene for dette ble som kjent endret fra og med 2010, og årlig blir nå verdien utregnet etter boligtype, areal, byggeår og beliggenhet. Formuen settes til 25 % av verdien for din primærbolig, men 40 % av sekundærboliger, for eksempel utleieboliger. (Merk at %-satsen for sekundærboliger stiger til 50 i 2013; det får altså ikke virkning for selvangivelsen for 2012.)

B) Fritidseiendom: Reglene her er som før, men for 2012 skal du legge til 10 % på 2011-verdien. Grensen mellom bolig og fritidseiendom er viktig. Her heter det: Skillet mellom boligeiendom og fritidseiendom skal bygge på karakter/særtrekk ved eiendommen. (Det er altså ikke avgjørende hvordan eiendommen faktisk brukes.)

4. Urimelig høy ligningsverdi?

Selv med de nye reglene kan det være grunnlag for å få verdien satt ned. Er ligningsverdien høyere enn 30 % av markedsverdien av din bolig eller fritidsbolig, skal den settes ned hvis du krever det.

Du må kunne dokumentere markedsverdien, enten ved takst, meglers verdivurdering eller på annen måte.

5. Rentefradrag

Renter og alle omkostninger ved lån er utgifter du kan trekke fra.

Husk at dette også omatter formidlingsprovisjon, etableringsgebyr, gebyr for prioritetsvikelse etc.

6. Salgsgevinst

Er en mulig gevinst ved salg av bolig skattefri? Har du eid boligen i minst ett år, og brukt minst halvparten (etter leieverdi, ikke areal) som egen bolig minst ett år av de siste to, er en slik salgsgevinst skattefri.

Pass på at du verken flytter ut eller inngår avtale om salg (aksepterer kjøpers bud) for tidlig! Her har flere brent seg!

7. Salgstap

Er et mulig tap ved salg av bolig fradragsberettiget? Har du IKKE eid boligen i minst ett år, eller IKKE brukt minst halvparten som egen bolig minst ett år av de siste to, er et slikt tap fradragsberettiget.

Pass på at du selger eller flytter ut i tide!

8. Penderfradrag

Hva med pendlerbolig? Også bolig du bor i på grunn av arbeid, kan selges skattefritt eller skattepliktig etter reglene i punkt 4 og 5 over.

Men fritaket omfatter ikke en mulig utleid del av pendlerboligen!

9. Møblert utleie

Er utleien du driver skattepliktig, kan det være greit å leie ut fullt møblert.

Er møblene slike som du selv bruker før og etter leieforholdet, og dette ikke varer mer enn tre år, kan du hvert år føre 15 % av brutto leie til fradrag i leieinntekten.

10.«Utleie» til barna.

Husk at om voksne barn bruker en bolig du eier, vederlagsfritt, kan skatteplikt oppstå.

Løsningen er å la dem betale de løpende utgifter; fellesutgifter, forsikring, vedlikehold og slikt.

Da oppstår ingen skatteplikt for fordelen. (ANB)

(Kilde: Huseiernes Landsforbund)

Kommentarer til denne saken