Gå til sidens hovedinnhold

– Smålighet og grådighet

Artikkelen er over 7 år gammel

Grunneier Jørgen Moe på Meløya hadde klare karakteristikker før ekspropriasjonssaken ble behandlet i Kristiansund formannskap.

Utbyggerne i Skorpa Eiendom har bedt Kristiansund kommune om å få gå til ekspropriasjonssak (tvungen avståelse av eiendomsrett mot erstatning) mot grunneier Jørgen Moe på Meløya, som de mener krever for mye for å avstå grunn til det kommunalt godkjente boligutbyggingsprosjektet.

Moe slår nå knallhardt tilbake mot saksframstillingen, og reagerer særlig sterkt på at politikerne ikke har fått presentert hans versjon.

– Jeg mener kommunen ikke har lov til å behandle denne saken uten å skaffe seg mer korrekt informasjon, sier Moe.

Privat avtale

– Siden 2006 har vi hatt en privat intensjonsavtale med Skorpa Eiendom. Jeg mener den underveis er brutt på flere punkter. Jeg er utsatt for ufattelig dårlig behandling, smålighet og grådighet. Jeg er ikke vant med at folk slår seg fram på denne måten. Utbyggerne burde heller være opptatt av et mer positivt omdømme, sier Moe til Tidens Krav.

– Men det er vel helt lovlig å gå til ekspropriasjon i en sak der det foreligger en vedtatt reguleringsplan og man ikke blir enig med grunneier om kompensasjon?

– Jo, men i dette tilfellet er ikke grunnlaget for en ekspropriasjon til stede. Jeg er tredje generasjon som fører forhandlinger i denne saken, og de pågår fortsatt, mener Moe.

Mens rådmann Just Ingebrigtsen råder formannskapet til å åpne for ekspropriasjonssak, er Moes advokat, tidligere Averøy-rådmann Tore Skåltveit, av en annen oppfatning.

«Jeg vil finne det oppsiktsvekkende hvis Kristiansund kommunestyre trer inn i en pågående forhandling om grunnkjøp på det grunnlag at Skorpa eiendom ikke får erverve grunnen til den pris selskapet selv finner akseptabel», skriver Skåltveit i et brev.

Moe sier han ønsker å få to regulerte boligtomter som kompensasjon for avståelse av fem mål grunn, men hevder han ikke engang har fått svar på sitt siste tilbud i saken.

Kostnadsfritt

Skorpa Eiendom opplyser i sitt vedlegg til ekspropriasjonsbrevet at grunneieren ble tilbudt kostnadsfri regulering av tomtefelt 16, kostnadsfri tilknytning til ny atkomstvei, kostnadsfri tilknytning til nytt vannforsyningsanlegg, gratisoppfylling av tomtefelt 16 og engangsoppgjør for veigrunn på 300.000 kroner.

Det opplyses videre at LNF-areal normalt erstattes med lav kvadratmeterpris, ikke sjelden mer enn tre til fem kroner per kvadratmeter.

– Etter vår mening fikk han et godt tilbud i utgangspunktet, som vi siden har tredoblet. Det er mer et sjenerøst tilbud enn et skamtilbud, særlig hvis man sammenlikner med hva man normalt får i et ekspropriasjonsskjønn, så jeg kan ikke forstå at Skorpa Eiendom har opptrådt useriøst i denne saken, sier selskapets styreleder Even Lønnheim.

Baker for smed

– Vårt inntrykk er at Moe først og fremst er skuffet over at det ikke ble regulert flere tomter på Meløya. Men dette var tomter som forsvant i den kommunale planprosessen. Den siste tomta ble fjernet i den politiske behandlingen av saken, så vi føler det blir å rette baker for smed å rette skytset mot oss. Vi har gjort det vi kan, sier Lønnheim.

Kommentarer til denne saken