Gå til sidens hovedinnhold

Ny runde med veinavn

Artikkelen er over 8 år gammel

Saken sendt ut til tredje høringsrunde.

Arbeidet med navnsetting av veier i Gjemnes ble startet i 2008. Da satte stadnamnutvalget opp sine forslag til navn på veistrekninger, og lista ble sendt ut til grendautvalgene på høring. En del merknader og nye forslag kom inn, men saken ble lagt på is i påvente av at kommunestyret skulle vedta nye forskrifter for navnsetting.

Andre høring

De nye forskriftene ble vedtatt i kommunestyret i november 2009, og saken om navnesetting på veier ble derfor på nytt tatt opp i stadnamnutvalget. Her ble det bestemt å sende saken ut på ny høring, siden det tross alt hadde gått litt tid. Nye innspill kom inn, og de ble drøftet i stadnamnutvalget før de igjen sendte sine forslag til navnekonsulenten i Midt-Norge.

Med bakgrunn i de tilbakemeldingene, la stadnamnutvalget fram sin innstilling for kommunestyret i oktober i fjor. Kommunestyret utsatte saken, og ba stadnamnutvalget på nytt se på endringsforslagene som kom fram i møtet.

Den jobben gjorde stadnamnutvalget, og i februar i år fikk så kommunestyret enda en gang forelagt ei liste på nærmere 40 veinavn.

Tredje høring

Kommunestyret vedtok, mot fem stemmer, å utsette vedtak om veinavn enda en gang.

Les også: Veinavn utsatt

Kulturleder Olav Bjørn Nilssen har nå sendt ut saken nok en gang til grendautvalgene i Gjemnes, der han ber om innspill til navneforslagene som stadnamnutvalget har kommet med.