Gå til sidens hovedinnhold

Må rive kai

Artikkelen er over 8 år gammel

Den tyske hytteeieren i Tingvoll må trolig rive kaien og bygge om naustet.

Hytteeieren får derimot dispensasjon for trappa som er bygget i tilknytning til naustet, dersom administrasjonen får sin innstilling gjennom.

Eiendommen, der en rekke tiltak er utført uten søknad, ligger mellom Aspa og Bøifoten på vestsida av Aspøya. Eierne er et tysk ektepar. Et tilsyn avslørte ulovlighetene, og paret søker i etterkant om dispensasjon fra kommuneplan samt plan- og bygningsloven.

Ikke kunnskap

Paret overtok eiendommen i desember 2011, og begrunner manglende søknad med at de ikke hadde kunnskap om norsk regelverk på det aktuelle tidspunktet. Alle tiltak er utført i 2012.

Det er mye som er gjort i området. Det er bygget trapp fra området ved hytta, via annekset, og ned til naustet, det er ny trekai, det eldre naustet er ombygd og isolert i andre etasje og har fått balkong med utgang via glassdør.

Ikke dispensasjon

Både fylkeskommunen og Fylkesmannen har uttalt seg i saken. Fylkeskommunen tilrår ikke at det gis dispensasjon for tiltakene. Samtidig understrekes det at de ikke vil klage på et eventuelt positivt vedtak.

Fylkesmannen mener det er klart uheldig at det blir satt i gang byggetiltak i strandsona uten at det er gitt løyve. At tiltaket alt er gjennomført, skal ikke tillegges vekt. De vil vurdere å påklage en eventuell dispensasjon for ombygging av naustet.

Kompromiss

Kommunen later til å legge seg på en forsiktig kompromisslinje i første omgang. Naustet skal få beholde et vindu i front og dør med vindu på baksiden.

Kommentarer til denne saken