Klar for utbygging

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Reguleringsplan for Skorpa ble vedtatt av bygningsrådet i Kristiansund.

DEL

Til sammen 370 nye boliger vil bli bygd i seks nye grender på øya. I tillegg har bygningsrådet lagt til rette for 4 nye boliger på Meløya. I planforslaget var det lagt inn 6 boliger, men etter forslag fra bygningsrådets leder, Sven Erik Olsen (Ap) ble det stemt for å ta vekk to av boligene og senke kotehøyden med to meter for de andre. Bygningsrådet vedtok ellers enstemmig å legge separate gang- og sykkelveier inn i reguleringsplanen.

Den endelige behandlingen av planen og utbyggingsavtalen mellom kommunen og Skorpa Eiendom skjer i bystyret 19. juni.

Lang prosess

Utbyggingen av den nye bydelen har vært igjennom en omfattende prosess etter at bystyret i 2007 ga Skorpa Eiendom AS konsesjon til å kjøpe eiendommen. Selskapet er eid med en tredjedel hver av Lønnheim Eiendom, KBBL Prosjekt og Plan AS.

Planarbeidet startet opp i 2008, og under veis ble det holdt et folkemøte i Caroline-senteret. Planforslaget ble lagt fram til 1. gangs behandling i bygningsrådet i 2009, og lagt ut til offentlig ettersyn.

I samråd med kommunen ble planforslaget omarbeidet på en rekke punkter. Det reviderte forslaget ble lagt fram i bygningsrådet i juni 2011, og deretter lagt ut til offentlig ettersyn. En ny løsning for samlevei over Meløya og Skorpa ble for øvrig sendt ut til berørte parter i mars i år.

Artikkeltags