Gå til sidens hovedinnhold

Henla KBBL-rapportering

Artikkelen er over 8 år gammel

KBBL rapporterte superselger Espen Bugge Larssen til Finanstilsynet, men tilsynet henla saken.

KBBL rapporterte 12. mars Bugge Larssen inn til Finanstilsynet. Årsaken var at fagansvarlig Heidi Knutsen i KBBL eiendomsmegling hevder å ha fått et tips fra en person om at potensielle kjøpere av en eiendom ikke hadde fått visning av Bugge Larssen.

Nærstående

Det spesielle er at kjøperen som fikk tilslaget, Ziko Gården AS, er et selskap som eies 100 prosent av Tore Larssen, far til Espen Bugge Larssen.

Espen Bugge Larssen solgte altså en eiendom til en nærstående. Eiendommen det gjelder, var Nedre Enggate 6 der DNB tidligere hadde tilhold.

Selger var M. Røsberg AS representert ved advokat Asbjørn Røvik. Prisen som ble oppnådd, var på 10,75 millioner kroner. Ziko Gården AS var eneste interessent som la inn bud.

Fikk tips

Da KBBL to-tre måneder etter salget fikk tips om flere potensielle kunder som ikke hadde fått visning, fant de det nødvendig å foreta en internkontroll og rådføre seg med Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

At dette skjedde i Espen Bugge Larssens oppsigelsestid, beskriver Heidi Knutsen som uheldig og ubehagelig i henvendelsen til NEF.

Dette fordi situasjonen mellom partene var blitt anspent, blant annet på grunn av uenighet om økonomi knyttet til hans fratreden og overgang til konkurrenten.

Henlagt

Espen Bugge Larssen tilbakeviste de påstander KBBL kom med i sin klage til Finanstilsynet.

Finanstilsynet har nå avsluttet sin behandling av saken. Etter en gjennomgang og vurdering av innsendt dokumentasjon, finner Finanstilsynet at «saken ikke er egnet for videre tilsynsmessig oppfølging».

Saken er etter dette avsluttet fra Finanstilsynets side.

Krevde særordninger

– Saken dreier seg om en tidligere ansatt som til stadighet krevde særordninger, og ofte ikke ønsket å innordne seg etter selskapets regler. Dette har resultert i uenigheter slik som denne saken viser, sier styreleder Anders Marthinussen i Kristiansund Boligbyggelag AL.

Martinussen sier salget av Røsberg-gården gjelder brudd på interne regler, som KBBL av andre ble oppfordret til å se nærmere på. Hos KBBL eiendomsmegling har ikke en megler anledning til å selge en eiendom til sin far.

Tvisten mellom partene knyttet til det økonomiske mellomværende er brakt inn for retten, og Marthinussen ser frem til å få avklart saken der.

Kommentarer til denne saken