Gå til sidens hovedinnhold

Fylket negativ til småhus i friområde

Artikkelen er over 8 år gammel

Fylkesplansjef Ole Helge Haugen motsetter seg småhus på Røssern.

Kristiansund kommune ønsker å bygge fire småhus for vanskeligstilte mennesker i Røssern-området.

Friområde

Tomta som er tenkt bebygd, er i kommuneplanen avsatt til friområde. Fylkeskommunen har fått saken til uttalelse i forbindelse med en midlertidig dispensasjon fra kommuneplan.

Er dette rett plass?

Fylkesplansjef Ole Helge Haugen stiller seg negativ til søknaden, og han stiller flere spørsmål: Vil en midlertidig dispensasjon avhjelpe utfordringa? Kan ikke et langsiktig alternativ realiseres nå? Er det samfunnsmessig riktig å isolere vanskeligstilte boligsøkere midt i et etablert friområde?

Statlig friområde rundt

Tomt som er ønsket bebygd, er omkranset at et stort areal som er statlig sikret som friluftsområde. Haugen vet ikke hvorfor den aktuelle tomta ikke ble innløst siden arealene henger sammen.

Haugen mener friluftsinteressene alene gir grunnlag for sterkt å frarå dispensasjon. Fylkeskommunen vil vurdere å påklage et positivt vedtak i kommunen.

Også Fylkesmannen fraråder å gi dispensasjon ut i fra at området er så viktig for friluftsliv og barn og unge.

Gangstier

Eiendommen som boligen søkes oppført på eies av Kristiansund kommune, og ligger i området mellom Røssern og Demningen det såkalte «gangsti-område»/«ballplassen».

Les alle dokumentene i saken på nettsiden til Kristiansund kommune.