Venstre er det eneste partiet som i partiprogrammet satte opp Eide barneskole som prioritet til renovering/utbygging. Skolen forfaller raskt, og vi ser nå at det trolig er det riktigste å bygge ny skole evt. nye avdelinger for de 250 elevene ved skolen. Vi kan rett og slett ikke være bekjent av å tilby lærer og elever slike arbeidsforhold!

Eide barneskole er i elendig forfatning bygningsmessig. Det er en skole bygget på 1950-tallet med et tilbygg som stod klart til 6-årsreforma i 1997.

Ser slitt ut

Utvendig ser skolen svært slitt ut. Malingen på bordkledning og vinduer er solbleket. Murene har ikkje sett malingskost på årevis, og gjenmurte vinduer i underetasjen er ikke malt over. Trapper og overbygg ser akkurat ut som da skolen var ny. Grått i grått i grått.

Innvendig er det foretatt renovering, men klasserommene er trange og korridorene der elevene setter fra seg sko og henger fra seg klær, er smale og med dårlig luft. Dette er ikke en romkvalitet vi ønsker å tilby barna i Eide-kretsen.

Området rundt er i sjokkerende dårlig forfatning. Trær og busker er fjernet, og arealet rundt skolen framstår som lite innbydende. Gjerdet på baksiden av skolen er skjevt, uten maling og mangler plank. Gresset bak muren er dødt. På framsida av skolen er det en stor grusplass med noen få lekeapparat og fotballmål. Dette arealet deler elevene med to søppelkontainere.

Det er satt opp husker, det er fotballbinge og apejungel. I seg selv fine lekeområder, men også dette krever vedlikehold på sikt.

Denne uken snekres det på et inngangsparti på brakkeriggen som ble satt opp for å huse midlertidig to klasser ved skolen. Midlertidigheten har tydeligvis blitt permanent. Disse to klasserommene går for å være de beste på hele skolen. Det er i seg selv svært betenkelig.

Stolte Eide barneskole er bare en skygge av seg selv. Det er rett og slett deprimerende å besøke skolen slik den står nå.

Eides tur

Vi i Hustadvika Venstre vil gjøre noe med dette. Vi gikk til valg i 2019 på å bygge, bygge ut og renovere henholdsvis Haukås skole, Eide barneskole og Eide ungdomsskole. Vi mener at nå er det Eide barneskoles tur. Barna i kretsen skal få mulighet til å gjennomføre skolegangen sin i moderne lokaler med god luftkvalitet, god plass og aktivitetsområder som stimulerer til kreativitet og lek.

Lærere og annet personell ved skolen arbeider hver dag for å skape trivsel, trygghet og gi kvalitetsundervisning. Vi ønsker å tilby alle som har skolen som arbeidsplassen sin, moderne og tilrettelagte undervisningslokaler og arbeidsrom.

For å få fortgang i arbeidet med ny Eide barneskole, kommer Hustadvika Venstre til å foreslå allerede i kommunestyrets budsjettmøte i desember at det bevilges penger i økonomiplanen fra 2022. Vi håper vi får flertall i kommunestyret til denne satsingen.