Delstrekningen for E39 mellom Breivika i Ålesund og Bergsøya på Nordmøre har gjennom flere trinn endt med at «del 1» for prosjektet tilsvarer den gule streken på illustrasjonen - dvs mellom Bolsøynes like øst for Molde sentrum og Vik i Vestnes. Om og når denne «del 1» blir realisert er usikkert, og usikkerheten er tilsvarende for «del 2» og eventuelle flere trinn. Det behøves ingen forklaring – dette minner lite om en stamveg.

Illustrasjonen viser alternativet Møreaksen (MA) uten tunnel til Ørskogfjellet, ettersom den ikke inngår i «del 1». Sammenlignet med Romsdalsaksen (RA) og med Tresfjordbrua som felles målepunkt mot syd for alternativene, gjør MA ny E39 mange km lengre. Hvor mye lengre avhenger av om RA legges via Lønset eller Hjelset. Via sistnevnte blir differansen ca 15 km.

Sju fjorder

Stamveger designes i alle land for lange strekninger. For ny E39 mellom Klett ved Trondheim og Kristiansand er kryssing av sju fjorder den største utfordringen. Storparten av redusert reisetid kan hentes ved faste forbindelser, men kortere og bedre veg er også viktige bidrag. Det er mange tiltak for ny E39 som gir kortere og bedre veg sør og nord for vårt fylke.

Potensialet for kortere E39 er også stort i Møre og Romsdal, men forunderlig motstrøms kan differansen mellom dagens status med Hafast og Møreaksen og mer indre trase bli mer enn 60 km. Det er til ettertanke.

Mindre aktuelt med pendling

De som ivrer for Hafast og Møreaksen med E39 status, tar ikke hensyn til de ekstreme kostnadene denne kombinasjonen utløser – spesielt førstnevnte. Når også Halsasambandet legges til, vil 100 mrd være passert for E39 gjennom fylket.

Kronargumentet om sterk vekst for bo- og arbeidsmarkedet for Ålesund og Molde har fått fortjent juling. Daglig to timers jobbreise, bilkostnader og bompenger gjør jo pendlingen mindre aktuell - ikke mer!

Bruk ressursene på E136

E39-status for Hafast vil utløse nytt Eiksundsamband, ekstremt kostbar kryssing mellom Hareidlandet og Sula, følgekostnader i området, samt utfordringene mellom Vegsund og Breivika, der trafikken ikke er for liten - den er for stor! Det er avlastning som behøves, slik som Borgundfjordtunnelen og å legge E39 øst for Brusdalsvatnet.

Mens enigheten er stor fra alle hold knyttet til E136 mellom Ålesund og Dombås, er det motsatt for ny E39 - for der er folket splittet. I samtlige undersøkelser har Møreaksen vært sistevalget blant fylkets innbyggere. Lytt til folket, og bruk ressursene på fylkets viktigste veg - E136, mens alternativ til Møreaksen undersøkes nøye og uhildet.