Hovedtrekk og formål som kortere og raskere veg vest for Langfjella mellom Trondheim og Kristiansand er uendret for ny E39. Optimal løsning for kryssing av brede fjorder er fortsatt hovedutfordringen. Kryssingene medfører ekstreme kostnader, men bidrar også mest til redusert reisetid når en, to eller flere fjorder skal krysses.

Endringer skjer oftest i små steg, og ulike krefter trekker i trådene. Dagens E39 har et sprikende preg knyttet til løsninger, men også i forhold til indre vs ytre som trasevalg. En samlet tenkning overfor hele strekningen for ny E39 savnes og behøves.

Begrepet «kyststamvegen» bør skrotes først best, for mellom Kristiansand og Stavanger har stegene gått gradvis til valg av en indre trase i stedet for den gamle kystvegen som binder kystbyene der sammen.

Mellom Sognefjorden og vårt fylke vil E39 gå nærmere 10 mil fra kysten og byer som Florø og Måløy. Førde har på mange vis danket ut Florø som «hovedstad» i tidligere Sogn og Fjordane. Kjell Opseth fra Førde var mangeårig Stortingspolitiker, og mange husker han kanskje best som Samferdselsminister fra 1990 - 1996. «Alle veger til Førde» vil være en overdrivelse å hevde, men at Opseth har bidratt til Førde sin store vekst er det ingen tvil om.

I vårt fylke går E39 via Volda - Moa - Vestnes - Molde, og med ferger over Storfjorden og Romsdalsfjorden. E39 kan ende opp med løsning via Hafast og Møreaksen, men det må være lov å håpe at det ikke skjer. Den beste effekten for reisetid og kostnader kan oppnås ved en indre trase mellom Grodås og Ørskogfjellet, og tilsvarende mellom Ørskogfjellet og Lønset eller Hjelset.

Forhåpentligvis fortsetter trenden med kortere, raskere og flatere stamveg for den nye E39. I søndre del av fylket kan stamvegen reduseres med inntil 50 km ved valg av indre trase, mens potensialet i Romsdal er ca 10 km kortere E39. Derved kan differansen mellom korteste og lengste alternativ faktisk bli omkring 60 kilometer avhengig av trasevalg - og derved en vesentlig kortere og raskere E39.

Lite tyder på at tautrekkingen mellom Møreaksen, Romsdalsaksen og fortsatt fergedrift stopper med det første. Om et drøyt år er det lokalvalg, og alt tyder på at saken får stor oppmerksomhet.

Tiden kan være både venn og uvenn, men det må være lov å håpe på en bedre løsning for E39 også i vårt fylke. og at de tre alternativene over Romsdalsfjorden krympes til to - Romsdalsaksen eller fortsatt fergedrift.

Mye har skjedd siden 2010 - og utviklingen fortsetter nok for E39.