Gå til sidens hovedinnhold

E39 Betna-Hestnes er lyst ut

Statens vegvesen har lyst ut konkurranse for prosjektering og bygging av ny veg mellom Betna og Hestnes i Heim kommune.

I oktober 2020 ble første spadetak tatt, for å markere oppstarten for den første parsellen i prosjektet E39 Betna -Stormyra. Kontrakten for byggingen av E39 Leirvika-Renndalen ble signert med Bertelsen & Garpestad i slutten av september. Den 4,8 kilometer lange strekningen er ventet å ha en byggetid på rundt to år.

Nå har veivesenet utlyst strekningen mellom Betna og Hestnes.

Anskaffelsen av ny E39 Betna-Hestnes blir gjennomført i to faser, først prekvalifisering med vurdering av leverandørenes dokumentasjon og kvalifikasjoner og deretter konkurranse med forhandling for de 3 entreprenørene som blir med videre til denne fasen. Anskaffelsesprosessen med prekvalifisering, forhandlinger og evaluering av endelig tilbud er forventet å ta ca. 36 uker.

Les også

Sprengningsarbeid fører til stengt veg

Dette skriver Statens vegvesen i en pressemelding som ble sendt ut mandag morgen.

Statens vegvesen inviterer til tilbudskonferanse onsdag 10. februar. På grunn av koronasituasjonen vil tilbudskonferansen gjennomføres digitalt. Av samme grunn vil det ikke bli utført tilbudsbefaring.

Fristen for levering av forespørsel om deltakelse i anbudskonkurransen er tirsdag 2. mars kl. 12.00.

Les også

Endelig – nå kunne champagnen sprettes!

26 kilometer ny veg

Prosjektet E39 Betna-Stormyra består av tre delparseller som til sammen vil gi 26 km ny veg med gul midtlinje. Utbyggingen av E39 Betna-Hestnes, E39 Leirvika-Renndalen (er i gang med bygging) og E39 Staurset-Stormyra vil redusere avstanden på strekningen med 5 kilometer og reisetiden med 7 minutter.

Mellom Betna og Stormyra er det to strekninger som allerede er utbedret, E39 Hestnes–Leirvika (åpnet i 1993) og E39 Renndalen-Staurset (åpnet i 2010). De tre gjenstående delstrekningene er derimot dårlig egnet som europaveg på grunn av smal vegbane uten gul midtlinje, mange krappe svinger og mange avkjørsler.

Prosjektet E39 Betna-Stormyra

  • Samlet utbygging av tre strekninger som vil gi 26 km ny veg med gulstripe
  • Den nye vegen vil redusere avstanden mellom Betna og Stormyra med fem kilometer og reisetiden med sju minutter
  • Prosjektet er en del av ferjefri og utbedret E39 mellom Kristiansand og Trondheim
  • Lengre del av dagens veg er dårlig egnet som europaveg på grunn av smal veg uten gul midtlinje, mange krappe svinger og mange avkjørsler.
  • Dagens veg går gjennom flere tettsteder, blant annet Liabø og Vinjeøra. Ny veg skal gi bedre bo- og miljøforhold, og tryggere ferdsel for gående og syklende på lokalvegnettet.

Kilde: Statens vegvesen.

Kommentarer til denne saken