Noen mener at Stortingvalget bare skal dreie seg om nasjonale saker og store linjer. Hvorfor det? Vi velger nå representanter som skal målbære våre ønsker de neste fire årene. Det er helt naturlig at det største vegprosjektet i fylkets historie blir tema – det har vakt enormt engasjement i hele fylket. Det er vi kan avgjøre sammensetningen av Mørebenken. Vi har sovet altfor lenge!

Her er noen av de mange alvorlige sider ved dette prosjektet – hver og en av dem burde være nok til å tenke seg om en gang til:

  • Kostnaden på 23,8 mrd (2020-kroner) med stor mulighet for betydelig sprekk.
  • Går ut over andre viktige vegprosjekter i fylket.
  • Bare bruk og drift av Møreaksen vil medføre et merutslipp på formidable 7000 tonn CO2-ekvivalenter årlig, sammenlignet med elektriske ferger og dagens veinett. (Kilde: SVV)
  • 660 meter høydeforskjell fra tunnelbunn til Ørskogfjellet utgjør et alvorlig sikkerhets- og miljøproblem, spesielt for transportbransjen.
  • «Kjøreopplevelsen» ved å kjøre 5 mil i tunnel fra Ålesund til Molde - i landets fineste natur. Hva med turistnæringen?
  • Konflikt med over 60 registrerte kulturminner. Ikke noe problem når det gjelder MA, men kjempeproblem dersom det skal legges veg forbi Veøy (Romsdalsaksen).
  • Ødelegging av fine friluftsområder både i marka og langs sjøen i Molde.
  • Ødelegging av Solnørvassdraget som er et verna vassdrag med verdier knyttet til elveløp, geologi, botanikk, fuglefauna, vannfauna, friluftsliv og kulturminner.

Folkeaksjonen MuM (Møre uten Møreaksen) har som formål å stoppe Møreaksen, og har nå 14.000 medlemmer. MuM har gjennomført mange tiltak – det er nok å nevne fylkets største meningsmåling noensinne (Norstat). Den viste at kun 23 % av innbyggere og næringsliv vil ha Møreaksen. Nå gjelder det å velge en Mørebenk som tar velgerne på alvor i denne saken. Da kan man ikke stemme H, Ap, Sp eller KrF denne gangen. Det finnes alternativer man godt kan leve med når saken er så viktig.

Helge Orten er nevnt i våre annonser, og en RB-leser mener at vi «henger ham ut». Nei, det gjør vi ikke! Det er umulig å forbigå Orten, han er selve årsaken til at MA ble valgt. Han har vært inhabil fra starten i den prosessen og han har hatt et lettvint forhold til tall. Møreaksen har en negativ samfunnsnytte på 28 øre pr. investerte krone (kilde: SVV), men Orten vil likevel investere 23,8 mrd. Trafikken over fjorden er på kun 2300 kjøretøy pr. døgn (samlet for begge retninger), og prosjektet er meningsløst overdimensjonert, irrelevant og utdatert. Skal vi og de kommende generasjoner måtte leve med konsekvensene? I dag, den 17. august 2021 ,ble den første av tre elektriske ferger mellom Vestnes og Molde satt i drift …