Man kan skryte mye av Kristiansund og kristiansundere. Vi er åpne, rause, glade og sosiale. Hvis man går inn på Facebooksiden; du vet du er fra Kristiansund når», ser du mange eksempler på hva vi forbinder med Kristiansund.

Men det er en ting som virkelig ha slått meg om kristiansundere. Spesielt etter årets sommerferie, som naturlig nok ble lagt til Norge. Vi var i Lofoten, Bodø og Helgelandskysten. Ikke en plass stod biler på tomgang. Alle som satt i biler og ventet på noen, slo eksemplarisk av motoren. Ingen stod heller på tomgang foran minibanken, i fergekøen eller andre steder.

Hva gjør man her i byen? Jo, vi står på tomgang overalt. Det er ikke uvanlig at det er minst to biler på tomgang foran Kiwi på Dale, på Kongens plass eller hvor som helst i byen. Og vi gjør det med den største selvfølgelighet. Jeg har observert biler på tomgang i hele 30 minutter på Kongens plass! Hvis man sier fra, får man to ulike reaksjoner. Mange beklager seg og slår av motoren. Her er det bare gammel vane. Men mange blir også veldig snurt og fornærmet. En gang la jeg inn nettopp dette og skrev «Du vet du er fra Kristiansund, når det står en bil på tomgang foran butikken» Reaksjonene var mildt sagt blandet. Mange så det komiske i meldingen og kommenterte det deretter. Mens andre mente at dette var lovlig og kun gjort for å holde bilen varm (i kaldt vær).

Ok, men hvorfor står den da på tomgang også på sommeren? Mange sa at det gjaldt jo bare for noen minutter, så det gjorde ikke noe. Ok, så slå motoren av. Vi skal ikke stå på tomgang. Både med hensyn til utslipp og lydforurensing. I «Forskrift om kjørende og gåendetrafikk» § 16 står det følgende:» I eller ved bebyggelse må det ikke foregå unødvendig kjøring med motorvogn. Der må det heller ikke foregå bruk av motor på tomgang eller annen bruk av motorvogn som volder unødvendig støy eller unødig utslipp av røy eller gass». Så det er ikke lov å stå på tomgang.

Så min oppfordring til dere alle; slå av motoren og be andre gjøre det samme. Da får vi en endra bedre by å bo i.