I en pressemelding opplyser Samferdselsdepartementet at gebyret er på 900 kroner.

Politiet kan også ilegge forenklet forelegg ved overtredelser av skiltede innkjøringsforbud og bruksforbudssoner for små elektriske kjøretøy, som elsparkesykler. Forelegget er på 1.300 kroner.

– Det skal bli enda tydeligere hva som er lov og ikke lov i bruken av elektriske sparkesykler. Derfor vil det nå kunne komme soner hvor det ikke er lov til å parkere eller bruke elsparkesykler flere steder, og soner med bestemte fartsgrenser. Det er kommunene selv som innfører slike soner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Videre har loven om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn også trådt i kraft. Det betyr at kommunene har adgang til å regulere utleie av elsparkesykler der virksomheten baserer seg på at elsparkesyklene parkeres på offentlig grunn.