Gå til sidens hovedinnhold

Døgnåpen vei også til Smøla

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kan vi smølaværinger noen gang kaste fergeruta og reise når vi vil?

Vi mener at svaret på dette må være JA!

Vi i Smøla arbeiderparti er utålmodige etter å komme videre i arbeidet med å realisere prosjektet Fergefritt Nordre Nordmøre i regi av Nordre Nordmøre Bru- og tunnelselskap (NNBT).

At det ligger et stykke fram i tid må vi vel bare innse, men vi må komme videre nå!

Samferdselsprosjekter har det til felles at det kreves stor tålmodighet, og i denne saken jobber vi i praksis for neste generasjons smølaværinger og nordmøringer. Dette mener vi er helt nødvendig, for å sikre at vårt område skal henge med og ta vår rettmessige del i framtidig verdiskaping og samfunnsutvikling.

Lite har skjedd

I 2019 ble det utarbeidet et notat som beskrev hva som måtte til for å gjøre prosjektet Fergefritt Nordmøre «gryteklart». NNBT ba om midler fra eierkommunene for å jobbe fram et forprosjekt som skulle finne løsninger for både en fergefri Talgsjøen og fastlandsforbindelse til Smøla.

På vårt initiativ bevilget Smøla kommune midler til dette høsten 2019, og det har også Aure og Kristiansund kommuner gjort.

Etter dette har dessverre lite skjedd. Vi registrerer nå via informasjon fra styreleder i NNBT at fagpersoner som skal gjøre utredningsjobben er på plass.

Dette er gledelig nyheter, men vi er som sagt utålmodige og håper nå at styret holder trykket oppe slik at vi får tatt de nødvendige stegene videre. Vi ser på dette som en veldig viktig sak for Nordmøre som vi håper mange gode krefter vil være med å drive framover, og skape et politisk engasjement rundt!

Godt trafikkgrunnlag

Vi ser helt klart at det er et stort utrednings- og politisk arbeid som må til for å kunne realisere prosjektet. Men her kan det ligge betydelige samfunnsgevinster, og legger vi til realisering av fergeforbindelsen Hitra- Aure, vil dette i sum medføre en stor endring i muligheter og reisemønster for regionen.

Et døgnåpent reisetilbud vil åpne for en større bo- og arbeidsregion, og Kristiansund som regionssenter vil bli knyttet mye nærmere nabokommunene ut mot kysten nord for byen.

Det kan gi muligheter for ytterligere vekst og samarbeid innen viktige næringer knyttet til for eksempel havbruk og fiske.

Tallene som ble utarbeidet i 2018 viser at det da var et godt trafikkgrunnlag for å kunne realisere disse fergeavløsningsprosjektene som selvfinansierende. Her vet vi at veksten har fortsatt og med to-fergeløsningene som nå er på plass vil det kanskje ligge et enda bedre regnestykke til grunn.

God investering

I 1984 solgte Nordre Nordmøre Bruselskap aksjer pålydende kroner 250,- som et bidrag for å realisere bru- og kommunikasjonsbygging på Nordre Nordmøre. I prioritert rekkefølge skulle Edøy/Kuløyprosjektet, Aursundprosjektet, Imarsundprosjektet og Solskjeløyprosjektet realiseres.

Kommunene var enig om prioriteringene og gjennomførte prosjektene. Nordmøre ble knyttet nærmere sammen, og Smøla fikk i 1989 en mye bedre forbindelse. 30 år senere har vi tatt nye steg, med økt kapasitet og to-fergeløsningen som kom på plass i fjor.

Nå bruker vi Havbruksfondsmidler for å finansiere det nye utredningsarbeidet for å se om det er mulig å ta det siste store steget. Vi mener det er en god investering og bruk av disse midlene.

Ett prosjekt

Det vil være like viktig at vi nå også enes om at vi ser Talgsjøprosjektet og fastlandsforbindelse til Smøla som ett prosjekt. Som smølværinger tror vi dette kan være veldig viktig for vår mulighet til å bli landfast.

Den daglige kampen om å beholde nivå på fergetilbudet vil være der fram til vi får fastlandsforbindelse, og den må vi ta samtidig med at vi jobber for og har troa på at dette kan være mulig å realisere!

Nå ser vi fram til at NNBT setter fart på saken, og til at vi kan få et bedre bilde på hvilke muligheter som ligger der.

Vi har god tro på at vi en dag kan slippe å lese fergeruta og ha døgnåpen vei!

Kommentarer til denne saken