Mandag var 23 nyvalgte representanter samlet for første gang og gjennomførte valg av ordfører, varaordfører, formannskap og underutvalg.

Det er kommunen som skriver dette på sin hjemmeside.

Første sak for det nye kommunestyret var å godkjenne selve valget. Deretter ble ordfører, varaordfører og formannskap formelt valgt: Ordfører Ingrid Rangønes (Ap) får med seg varaordfører Svein Kongshaug (Ap), Signhild Kongshaug (Ap), Ann-Kristin Sørvik (Sp), Ivar Aae (KrF), Roald Røsand (V) og Jan Steinar Engeli Johansen (Frp) i formannskapet.

Livsløpsutvalget fikk følgende sammensetning: Leder Harald Vebenstad (Ap), nestleder Siv Iren Karlsen Mork (Ap), Lars Mykelmyr (Sp), Gunhild S. Aae (KrF) og Håkon Dretvik (Frp).

Næringsutvalget fikk denne sammensetningen: Leder Ann-Kristin Sørvik (Sp), nestleder Harald Anders Kalvøy (V), Tommy Vebenstad (Ap), Marit Uran Utheim (Ap) og Olav Gustad (KrF).

Nytt forvaltningsutvalg ble ikke helt avklart på grunn av kravet om minimum representasjon fra begge kjønn. Formannskapets medlemmer ble også valgt som valgstyre og ordfører og varaordfører ble valgt som utsendinger til KS (kommunenes interesseorganisasjon).

Linda Nordal Sandvik (H) fortsetter som leder av kontrollutvalget, sammen med nestleder Odd Gunnar Stene (Sp), Odd Willy Sakshaug (Frp), Roar Leite (SV) og Silje Gustad (KrF).