I Lørenskog har 90 prosent av de fødende åtte minutter kjøretid eller mindre. Kortest mediantid, altså kortest reisetid for halvparten av kvinnene, finner man derimot i Volda. Der har halvparten av kvinnene tre minutters kjøretid eller mindre, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB har tatt med fødeavdelingen i Kristiansund i beregningen, selv om denne nå er stengt. SSB forklarer dette slik:

– Et fødested regnes som aktivt dersom det har hatt ti eller flere fødte på ett år. Dermed vil også noen fødesteder som har vært stengt deler av året være med i analysen.

Nederst i saken kan du se tabell med kjøretid og kjøreavstand for innbyggerne på Nordmøre.

Nord-norske kommuner er lengst unna

Både når man bruker mediantiden og den såkalte 90. persentilen, altså der man regner for 90 prosent av kvinnene, er det øykommunen Træna i Nordland som havner på topp. Kvinner i denne kommunen har over 420 minutter – altså mer enn sju timer – kjøretid til nærmeste fødeavdeling, og er avhengige av ferge.

Deretter følger Røst ytterst i Lofoten, deretter en rekke småkommuner i Nordland og Finnmark samt enda flere nordnorske øykommuner.

Se tallene for både kjøretid og kjøreavstand – og mer om metoden i utregningene – på SSB sine nettsider her (ekstern lenke).

Først nede på 14. plass kommer den første kommunen utenom Nord-Norge. Median reisetid for de fødende i Bykle innerst i Setesdal ligger på 182 minutter – drøyt tre timer.

På fylkesnivå er imidlertid mediantiden høyest for de fødende i Innlandet, på 29 minutter. Går man opp til 90 prosent av kvinnene er de to nordnorske fylkene igjen på topp. Oslo havner ikke overraskende nederst i begge kategorier: 90 prosent av kvinnene i Oslo har mindre enn 16 minutter til sitt nærmeste fødested.

I Nord-Norge varierer kjøretidene mye mer enn i Oslo. Det skyldes at mange kvinner i fruktbar alder, særlig i Troms og Finnmark, bor i byer og tettsteder som er nær et fødested. For dem som ikke gjør det er det imidlertid gjerne langt til fødestedet.

Smøla lengst unna

På Nordmøre er det som kjent smølværingene som har lengst kjøretid til nærmeste fødeavdeling. SSB-tallene har beregnet kjøretiden til Kristiansund sjukehus til å være 124 minutter.

Det er surnadalingene som har lengst kjøreavstand i kilometer, 93,6 km unna nærmeste fødeavdeling, ifølge SSB.

I tabellen under ser du hvor lang kjøretid og kjøreavstand SSB har beregnet det er til nærmeste fødested:

Kommune Kjøretid (min.) Kjøreavstand (km)
Smøla 124 66,3
Surnadal 115 93,6
Sunndal 95 89,3
Aure 94 61,4
Tingvoll 56 56,2
Gjemnes 40 37,5
Hustadvika 34 29,7
Averøy 27 22,7
Kristiansund 8 4,4
Molde 9 5,2
Ålesund 11 9
Volda 3 2
Heim 94 93,5
Rindal 96 92,9

Les også

Spørsmål til Bunadsgeriljaen fra en som ikke er rakettforsker

Les også

– Jeg tenkte: «Vi blir reddet». Og så får vi vite etterpå at vi skal stenge

Les også

– De positive historiene når aldri opp. Nå synes jeg det er på tide at vi andre også sier noe