Norge har et begrenset antall med vaksiner, og det er derfor valgt ut en prioritert rekkefølge for hvem som kan få vaksinen.

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus ber deres pasienter som tilhører den første prioriteringsgruppen og som ønsker apekoppvaksine, om å ta kontakt, skriver Blikk.

I første omgang vil vaksinen gis til menn som har sex med menn (msm) eller er transpersoner, og som lever med hiv eller bruker den hivforebyggende behandlingen PrEP og som har hatt syfilis, gonoré eller klamydia i løpet av de siste seks månedene.

Msm og transpersoner som selger sex til menn, er også i den første prioriteringsgruppen.

Apekopper

  • Apekopper er en sykdom forårsaket av orthopoxvirus, som er mest utbredt hos mennesker. Apekopper ble påvist for første gang i 1959 hos aper brukt i forskning, og det første tilfellet hos mennesker ble identifisert i Kongo i 1970.
  • I løpet av våren og sommeren 2022 har viruset spredd seg uvanlig raskt blant mennesker i store deler av verden. Det antas at viruset hovedsakelig har spredd seg via seksuell kontakt mellom menn som har sex med andre menn.
  • Apekopper forårsaker utslett, sår, blemmer og feber. Symptomene er ofte milde, men kan bli alvorlige hos personer i enkelte risikogrupper. I noen svært sjeldne tilfeller kan viruset være dødelig.
  • Den økte forekomsten de siste årene har trolig sammenheng med at en stadig mindre del av befolkningen er vaksinert mot kopper, en vaksine som også gir beskyttelse mot apekopper.

(Kilder: TT og Folkehelseinstituttet)