På grunn av risiko for koronasmitte, reiserestriksjoner og møteforbud, ble møtet arrangert som nettmøte i MS Teams, melder nasjonalparkstyret.

– Dette fungerte godt, selv om møtedeltakerene savnet å treffe hverandre fysisk og muligheten for å delta på den avlyste to-dagers kompetansesamlingen for nasjonalparkstyrene knyttet til Fylkesmannen i Innlandet, skriver de.

I tillegg ble det valg et arbeidsutvalg med fem medlemmer, leder, nestleder sammen med Guri Ruste (Dovre, Bygdelista), Ståle Refstie (Sunndal, Ap) og Gry Sletta (Lesja, Ap).

Vara i arbeidsutvalget er Per Egil Solli-Mork (Rauma, Sp), Marit Bjerkås (Trøndelag FK, Ap) og Carl Johansen (Møre og Romsdal FK, MDG). I arbeidsutvalget er vara ikke personlig, men kalles inn i rekkefølgen over.

I tillegg sitter Kristin Langtjernet (Folldal, AP), Ola Engen (Tynset, SP) og Aud Hove (Innlandet FK, Sp) i styret, – det er altså 7 kvinner og 4 menn i styret. 5 er fra Arbeiderpartiet, 4 fra Senterpartiet og enhver fra MDG og Bygdelista i Dovre.