Ordfører Kjell Neergaard (Ap) orienterte om at alle ordførerne og kommunedirektørene på Nordmøre har vært i et dialogmøte med ledelsen i Helse Møre og Romsdal og at de fire Ap-ordførerne nå har bedt om et møte med helseminister Ingvild Kjerkol. Hun kommer til Kristiansund 25. august.

Deretter diskuterte medlemmene i Formannskapet situasjonen.

Berit Frey, varaordfører i Kristiansund, forteller til Tidens Krav i etterkant av møtet at formannskapet i var enige om at de står fast på at både Stortingsvedtak og regjeringserklæring skal følges.

Hun forteller at flere ytret at nå må de to styrene i helseforetaket – styret i Helse Møre og Romsdal og styret i Helse Midt-Norge – legge til rette for at de lokale lederne kan fortsette rekrutteringsarbeidet.