Diskusjonen dreide seg om ett punkt: – Dette er en vanskelig sak

Styret i Helse Møre og Romsdal diskuterte et eventuelt regionsykehustilskudd til St. Olavs hospital.